handling:  muamele, işleme
31.07.2012
 prosecution: cezai takibat, ceza davası, iddia makamı
30.07.2012
 abundance: zenginlik, bolluk
27.07.2012