accountant: sayman
31.08.2012
 suspend: askıya almak
29.08.2012
 final act: son senet
28.08.2012
 advanced: ileri, gelişmiş
27.08.2012
 peer review: emsal tarama
24.08.2012
 content: muhteviyat
23.08.2012
 efficient: etkili, müessir
22.08.2012
 to accede to a treaty: anlaşmaya taraf olmak
17.08.2012
 absence of an opinion: görüş yokluğu
16.08.2012
 absolute minority: mutlak azınlık
15.08.2012
 absence: yokluk, bulunmayış, gıyap, gaiplik
14.08.2012
 accelerator: hızlandırıcı
13.08.2012
 abstention: çekimserlik
10.08.2012
 to abdicate: yönetimden çekilmek
9.08.2012
 to abandon: terk etmek, bırakmak
8.08.2012
 Günün Kelimesi / behalf: adına, namına, yerine
7.08.2012
 Günün Kelimesi / preamble: önsöz, giriş, gerekçe
6.08.2012
 to exhaust: tüketmek, bitirmek
3.08.2012
 investigation: tahkikat, soruşturma, araştırma 
2.08.2012
 inaugurate:  törenle açmak
1.08.2012
 handling:  muamele, işleme
31.07.2012
 prosecution: cezai takibat, ceza davası, iddia makamı
30.07.2012
 abundance: zenginlik, bolluk
27.07.2012