lobbies: baskı, grupları
10.04.2013
 facility: kolaylık. olanak
8.04.2013
 hand: el
5.04.2013
 privilege: ayrıcalık, imtiyaz
4.04.2013
 Insurance: sigorta, sigortacılık
3.04.2013
 paragraph: fıkra, paragraf
2.04.2013
 fair price: adil, fiyat
1.04.2013
 recall: geri, çağırma
29.03.2013
 mutual: karşılıklı
28.03.2013
 journal: gazete
27.03.2013
 Interruption: durdurma
26.03.2013
 punitive: ceza, gerektirici
25.03.2013
 notice: tebligat, ihbarname
22.03.2013
 medicine: ilaç
21.03.2013
 civil law: medeni, hukuk
20.03.2013
 Income: gelir
19.03.2013
 plot: arsa, arazi
18.03.2013
 holiday: dinlence, tatil
15.03.2013
 rule: mahkeme, emri
14.03.2013
 free: bedelsiz
13.03.2013
 president: başkan
12.03.2013
 Intake: içe alım
11.03.2013
 evaluation: değerlendirme
8.03.2013
 legitimate: meşru, yasal
7.03.2013
 placing: tahsisli, satış
6.03.2013
 equal: eşit
5.03.2013
 internal: iç
4.03.2013
 estimation size: tahmin, büyüklüğü
28.02.2013
 council: konsey, meclis
27.02.2013
 discount: Iskonto, indirim
26.02.2013
 pay: ödeme, ücret
25.02.2013
 Interest rate: faiz oranı
22.02.2013
21 02  policy: politika, poliçe
21.02.2013
 multimedia: çoklu ortam
20.02.2013
 notion: kavram
19.02.2013
 seed: tohum
18.02.2013
 Inspector: denetçi, müfettiş
15.02.2013
 Addendum: ilave, ek, zeyil
14.02.2013
 library: kitaplık, kütüphane
13.02.2013
 management: yönetim, işletme
12.02.2013
 principle: ilke, prensip
11.02.2013
 free television: serbest televizyon
8.02.2013
 Impartiality: tarafsızlık
7.02.2013
 acoustic: işitsel, akustik
6.02.2013
 tied agent: temsili ajans, acente
5.02.2013
 clair act theory: açık belge teorisi
4.02.2013
 accumulation: birikim, toplama
1.02.2013
 work permit: çalışma, izni
31.01.2013
 propose: teklif, etmek
30.01.2013
 maturity: vade, vade sonu
29.01.2013
 legal person: tüzel kişi 
28.01.2013
 guide: rehber kılavuz
25.01.2013
 concerted: birlikte yapılan
24.01.2013
 politics: politika
23.01.2013
 infringement: ihlal
22.01.2013
 knowledge: bilgi
21.01.2013
 binding: bağlayıcı
18.01.2013
 labour force: işgücü
17.01.2013
 export goods: ihraç eşyası
16.01.2013
 suffrage: oy kullanma hakkı
15.01.2013
 jeopardy: tehlike hasar risk
14.01.2013
 destination: istikamet
11.01.2013
 plot: arsa arazi
10.01.2013
 growth: büyüme gelişme
9.01.2013
 sow: tohum ekmek
8.01.2013
 hand: el
7.01.2013
 mode: usul
4.01.2013
 islet: adacık
3.01.2013
 engine: taşıt motoru
2.01.2013
 forestation: ağaçlandırma
31.12.2012