chapulling: hakkını arama, baskıya direnme
6.06.2013
 share: hisse senedi
6.06.2013
 Influence: etki
5.06.2013
 permit: ruhsat
4.06.2013
 fund: fon
3.06.2013
 device: cihaz
31.05.2013
 ruling: resmi karar
30.05.2013
 justice: adalet, adil muamele
29.05.2013
 lump sum: toplam
28.05.2013
 environment: çevre, ortam
27.05.2013
 loss: zarar, kayıp
24.05.2013
 advisory: İstişari
23.05.2013
 layer: tabaka
22.05.2013
 figure: sayı
21.05.2013
 growth: büyüme, gelişme
20.05.2013
 agenda: gündem
17.05.2013
 national: ulusal, milli
16.05.2013
 domicile: İkametgah
15.05.2013
 purpose: amaç
14.05.2013
 cover: örtü
13.05.2013
 artisan: küçük sanatkar
10.05.2013
 benefit: fayda
9.05.2013
 carcase: karkas
8.05.2013
 Internal: iç
7.05.2013
 registry: kayıt
6.05.2013
 petition: dilekçe
3.05.2013
 to take: almak
2.05.2013
 mission: görev,iş 
30.04.2013
 sign: işaret, belirti
29.04.2013
 recovery: geri, kazanım
26.04.2013
 set off: karşılık, olarak koymak
25.04.2013
 prominent: göze, çarpan
24.04.2013
 facilities: tesisat
22.04.2013
 horizontal: yatay
19.04.2013
 demarches: diplomatik, hareketler
18.04.2013
 margin: marj, pay, kar
17.04.2013
 fruit: meyve
16.04.2013
 leave: izin
15.04.2013
 meeting: toplantı, miting
12.04.2013
 freedom: özgürlük, serbestlik
11.04.2013
 lobbies: baskı, grupları
10.04.2013
 facility: kolaylık. olanak
8.04.2013
 hand: el
5.04.2013
 privilege: ayrıcalık, imtiyaz
4.04.2013
 Insurance: sigorta, sigortacılık
3.04.2013
 paragraph: fıkra, paragraf
2.04.2013
 fair price: adil, fiyat
1.04.2013
 recall: geri, çağırma
29.03.2013
 mutual: karşılıklı
28.03.2013
 journal: gazete
27.03.2013
 Interruption: durdurma
26.03.2013
 punitive: ceza, gerektirici
25.03.2013
 notice: tebligat, ihbarname
22.03.2013
 medicine: ilaç
21.03.2013
 civil law: medeni, hukuk
20.03.2013
 Income: gelir
19.03.2013
 plot: arsa, arazi
18.03.2013
 holiday: dinlence, tatil
15.03.2013
 rule: mahkeme, emri
14.03.2013
 free: bedelsiz
13.03.2013
 president: başkan
12.03.2013
 Intake: içe alım
11.03.2013
 evaluation: değerlendirme
8.03.2013
 legitimate: meşru, yasal
7.03.2013
 placing: tahsisli, satış
6.03.2013
 equal: eşit
5.03.2013
 internal: iç
4.03.2013
 estimation size: tahmin, büyüklüğü
28.02.2013
 council: konsey, meclis
27.02.2013
 discount: Iskonto, indirim
26.02.2013