stem: sap
28.08.2013
 priority: öncelik
27.08.2013
invoice: fatura
26.08.2013
 witness: tanık, şahit
23.08.2013
 holiday: dinlence, tatil
22.08.2013
 secrecy: gizlilik
21.08.2013
 majority: çoğunluk
20.08.2013
 part: kısım
19.08.2013
 disaster: afet, felaket
16.08.2013
invite: davet etmek
15.08.2013
 court: mahkeme
14.08.2013
 layer: tabaka
13.08.2013
 steel: çelik
12.08.2013
 expense: gider, harcama
7.08.2013
 task: görev
6.08.2013
 forward: gönderme
5.08.2013
identity: kimlik
2.08.2013
 link: birleştirmek
1.08.2013
 opinion: görüş
31.07.2013
 plant: bitki
30.07.2013
 damage: zarar
29.07.2013
 sample: örnek, model
26.07.2013
 abuse: kötüye kullanma
25.07.2013
 crop: mahsul
24.07.2013
 suspensive: askıda
23.07.2013
 frontier: hudut
22.07.2013
 legitimate: meşru, yasal
19.07.2013
 member state: tam üye
18.07.2013
 author: yazar
17.07.2013
 citizen: vatandaş
16.07.2013
 secondment: Geçici görevlendirme
15.07.2013
 privilege: ayrıcalık, imtiyaz
12.07.2013
 tranship: aktarmak
11.07.2013
 research: araştırma
10.07.2013
 Quota: kota
9.07.2013
 prospect: görüş
8.07.2013
 livestock: hayvancılık
2.07.2013
 regular: düzenli
27.06.2013
 strike: grev
26.06.2013
 propose: teklif etmek
25.06.2013
 network: şebeke
24.06.2013
 accession: katılım
21.06.2013
 deflation: deflasyon
20.06.2013
 zone: bölge
19.06.2013
 subsidy: yardım
18.06.2013
 party: parti, taraf
17.06.2013
 frame: çerçeve
12.06.2013
 year: yıl, sene
11.06.2013
 wage: ücret, aylık
10.06.2013
 product: ürün
7.06.2013
 chapulling: hakkını arama, baskıya direnme
6.06.2013
 share: hisse senedi
6.06.2013
 Influence: etki
5.06.2013
 permit: ruhsat
4.06.2013
 fund: fon
3.06.2013
 device: cihaz
31.05.2013
 ruling: resmi karar
30.05.2013
 justice: adalet, adil muamele
29.05.2013
 lump sum: toplam
28.05.2013
 environment: çevre, ortam
27.05.2013
 loss: zarar, kayıp
24.05.2013
 advisory: İstişari
23.05.2013
 layer: tabaka
22.05.2013
 figure: sayı
21.05.2013
 growth: büyüme, gelişme
20.05.2013
 agenda: gündem
17.05.2013
 national: ulusal, milli
16.05.2013
 domicile: İkametgah
15.05.2013
 purpose: amaç
14.05.2013
 cover: örtü
13.05.2013