Ab ovo: Başlangıçtan itibaren
24.08.2016
Legality: hukukilik, meşruluk
23.08.2016
Shareholding: iştirak, hissedarlık
22.08.2016
Piracy: korsanlık
19.08.2016
Aggression: saldırı
18.08.2016
Eradication: İmha
8.08.2016
vacant seat: boş yer
22.07.2016
remote: uzak, ırak
21.07.2016
fodder: yem, gıda
20.07.2016
target price: hedef fiyat
19.07.2016
peer review: emsal tarama
18.07.2016
 overhead: genel gider
15.07.2016
 slaughter: kesim
14.07.2016
 ınhuman: gayri insani
13.07.2016
 final provision: nihai hükümler
12.07.2016
 eurocorps: avrupa ordusu
11.07.2016
 reason: neden, gerekçe 
8.07.2016
 grass land: çayır
4.07.2016
 prior approval: ön onay
1.07.2016
 curfew: sokağa çıkma yasağı
30.06.2016
 urban pollution: kentsel kirlenme
29.06.2016
 summit meetings: zirve toplantıları
28.06.2016
 ımpact: etki
27.06.2016
 hand lamp: el lambası
17.06.2016
 leased line: kiralık hat
16.06.2016
 just and fair: adil ve hakça
15.06.2016
 cohesion fund: uyum fonu
14.06.2016
 risk audit: risk denetimi
13.06.2016
 unit trust: yatırım fonları
10.06.2016
 value: değer, bedel
9.06.2016
 seniority: öncelik, kıdem
7.06.2016
 at fault: hatalı
6.06.2016
 heat pump: ısı pompası
3.06.2016
 tax evasion: vergi kaçakçılığı
2.06.2016
 to make: yapmak
1.06.2016
 mortgage credit: ipotek kredisi
31.05.2016
ipso jure: hukuken
30.05.2016
 dual structure: ikili yapı
27.05.2016
 stowage: istifleme
26.05.2016
 national election: milli seçim
25.05.2016
 unfounded: asılsız
24.05.2016
 leasing: finansal kiralama
23.05.2016
 reinsurer share: reasürör payı
20.05.2016
 exemption: muafiyet
18.05.2016
 main deck: ana güverte
17.05.2016
 to annul: fes etmek, iptal etmek
16.05.2016
 public health: genel sağlık
12.05.2016
zone of security: güvenlik bölgesi
11.05.2016
 high authority: yüksek otorite
10.05.2016
 mesh sieve: elek
9.05.2016
 flowing text: akan metin
6.05.2016
 land use: toprak kullanımı
5.05.2016
 payable: ödenebilir
4.05.2016
 open session: kamuya açık oturum
3.05.2016
municipal council: belediye meclisi
2.05.2016
 armed service: silahlı kuvvetler
29.04.2016
 distant learning: uzaktan öğretim
28.04.2016
 greenhouse gas: sera gazı
27.04.2016
 frontier: hudut
26.04.2016
 local election: yerel seçim
25.04.2016
 civil status: medeni durum
22.04.2016
 waste oils: artık yağlar
21.04.2016
 field work: saha çalışması
20.04.2016
 unbundle: ayrıştırma
19.04.2016
 open tender: açık ihale
18.04.2016
 revolt: isyan
15.04.2016
 material: malzeme, madde
14.04.2016
 leased line: kiralık hat
13.04.2016
 conversion rate: kambiyo oranı
12.04.2016
 precedent: emsal
11.04.2016