fuel: yakıt
30.10.2015
 notice: tebligat, ihbarname
28.10.2015
 territory: toprak, bölge, ülke
27.10.2015
 large exposure: büyük risk
26.10.2015
 duty loss: görev zararı
23.10.2015
 fish farm: balık çiftliği
21.10.2015
 artisan: küçük sanatkar
20.10.2015
 war: savaş, harp
19.10.2015
 scope: kapsam, alan
16.10.2015
 hand money: kaparo
15.10.2015
 brand name: marka adı
14.10.2015
 vehicle: taşıt, araç 
13.10.2015
 fixed zone: tampon bölge
12.10.2015
 repair: onarmak
9.10.2015
 freedom: özgürlük, serbestlik
8.10.2015
 domestic consumer: iç pazar tüketicileri
7.10.2015
 port state: liman devleti
6.10.2015
 accelerator: hızlandırıcı
5.10.2015
 tension: gerilim, gerginlik
2.10.2015
interruption: durdurma
1.10.2015
 hard copy: basılı kopya, yazılı çıktı
30.09.2015
 prejudice: halel, zarar
29.09.2015
 lent working: ödünç iş
28.09.2015
 global quota: genel kota
23.09.2015
 fish stock: balık rezervi
22.09.2015
 drawback: gümrük vergisi iadesi
21.09.2015
 twinning: eşleştirme
18.09.2015
 absorption: emme, hazmetme
17.09.2015
 knowledge: bilgi
16.09.2015
 work permit: çalışma izni
15.09.2015
 cadastre: kadastro
14.09.2015
 secured debt: garantili borçlanma
11.09.2015
 unanimity: oybirliği
10.09.2015
 derived demand: dolaylı talep
9.09.2015
 troika: üçlü başkanlık
8.09.2015
 slaughter: kesim
7.09.2015
 end use: nihai kullanım
4.09.2015
income tax: gelir vergisi
3.09.2015
 asylum policy: sığınma politikası
2.09.2015
 governor: vali
1.09.2015
 batch: küme, parça
31.08.2015
 citizen: vatandaş
28.08.2015
 distant learning: uzaktan öğretim
27.08.2015
 sub project: alt proje
26.08.2015
 fruit: meyve
25.08.2015
 land cover: arazi örtüsü
24.08.2015
 monetary basket: para sepeti
21.08.2015
 arms sale: silah satışı
20.08.2015
 offence: suç, cürüm
19.08.2015
 rule of law: hukukun üstünlüğü
18.08.2015
 treason: vatana ihanet
17.08.2015
 to evolve: gelişmek
31.07.2015
 engine: taşıt motoru
30.07.2015
 public finance: kamu finansmanı
28.07.2015
 abridged: kısaltılmış
27.07.2015
 unloading: boşaltma
24.07.2015
 fund budget: fon bütçesi
23.07.2015
 mean value: ortalama değer
22.07.2015
 direct action: doğrudan hareket
21.07.2015
 customs barrier: gümrük engeli
20.07.2015
 exclusion: hariç tutma
16.07.2015
 variable component: değişken unsur
15.07.2015
 ad valorem: değer esasına göre
14.07.2015
 labour force: işgücü
13.07.2015
 shared working: iş paylaşımı
10.07.2015
 equilibrium: denge, balans
9.07.2015
 workload: iş yükü
8.07.2015
 uprising: ayaklanma
7.07.2015
 client: müşteri, müvekkil
6.07.2015
 fight: mücadele, savaş, kavga 
3.07.2015