prohibition: yasak, yasaklama
29.12.2015
 bargaining power: pazarlık gücü
28.12.2015
 manual: el kitabı
25.12.2015
 labour force: işgücü
24.12.2015
 environment: çevre, ortam
23.12.2015
 unionists: birlikçiler
21.12.2015
 stowage: istifleme
18.12.2015
 placing: tahsisli satış
17.12.2015
 rate of yield: verimlilik oranı
16.12.2015
 foster child: bakılan çocuk
15.12.2015
 written warning: ihtarname
14.12.2015
 zero rate of duty: sıfır vergi oranı
11.12.2015
 good faith: iyi niyet
10.12.2015
 debts of state: devlet borçları
9.12.2015
 customs code: gümrük kanunu
8.12.2015
 notionally: soyut olarak
7.12.2015
 scope: kapsam, alan
4.12.2015
 unjust rule: haksız yönetim
3.12.2015
 objective tree: hedef ağacı
2.12.2015
 local election: yerel seçim
1.12.2015
 judicial: adli, kazai
30.11.2015
 processor: işlemci
27.11.2015
impact: etki
26.11.2015
 conversion rate: kambiyo oranı
25.11.2015
 repair service: onarım hizmeti
24.11.2015
 security measures: güvenlik önlemleri
23.11.2015
 personal status: özlük hakları
20.11.2015
 head office: genel merkez
19.11.2015
 decide: karar vermek
18.11.2015
 livestock: hayvancılık
17.11.2015
 joint financing: ortak finansman
16.11.2015
interim regulation: geçici tüzük
13.11.2015
 operating conditions: faaliyet koşulları
12.11.2015
 switch: anahtarlama
11.11.2015
 paid leave: ücretli izin
10.11.2015
 noise: gürültü
9.11.2015
 health record: sağlık karnesi
6.11.2015
 empowered: yetkili
5.11.2015
 revocation: iptal
3.11.2015
 accounting year: mali yıl
2.11.2015
 fuel: yakıt
30.10.2015
 notice: tebligat, ihbarname
28.10.2015
 territory: toprak, bölge, ülke
27.10.2015
 large exposure: büyük risk
26.10.2015
 duty loss: görev zararı
23.10.2015
 fish farm: balık çiftliği
21.10.2015
 artisan: küçük sanatkar
20.10.2015
 war: savaş, harp
19.10.2015
 scope: kapsam, alan
16.10.2015
 hand money: kaparo
15.10.2015
 brand name: marka adı
14.10.2015
 vehicle: taşıt, araç 
13.10.2015
 fixed zone: tampon bölge
12.10.2015
 repair: onarmak
9.10.2015
 freedom: özgürlük, serbestlik
8.10.2015
 domestic consumer: iç pazar tüketicileri
7.10.2015
 port state: liman devleti
6.10.2015
 accelerator: hızlandırıcı
5.10.2015
 tension: gerilim, gerginlik
2.10.2015
interruption: durdurma
1.10.2015
 hard copy: basılı kopya, yazılı çıktı
30.09.2015
 prejudice: halel, zarar
29.09.2015
 lent working: ödünç iş
28.09.2015
 global quota: genel kota
23.09.2015
 fish stock: balık rezervi
22.09.2015
 drawback: gümrük vergisi iadesi
21.09.2015
 twinning: eşleştirme
18.09.2015
 absorption: emme, hazmetme
17.09.2015
 knowledge: bilgi
16.09.2015
 work permit: çalışma izni
15.09.2015