Lise, üniversite ve diğer akademik kuruluş üyeleri veya öğrencilerinin kitap, tez, ödev, araştırma vs. gibi alanlarda talep etmekte oldukları tercüme işlemleridir. Akademik tercümelerin özel bir dil gerektirmesi nedeniyle, bu tarz tercümeler konusunda uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.
 
Tercümeniz talebiniz üzerine aşağıda belirtilen şekillerde tarafınıza ulaştırılır:

     Yemin kaşeli / noter tasdikli olarak kurye / kargo ile;
     Elektronik posta veya CD formatında.

 
Akademik Tercüme / Çeviri Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;
 
    Bitirme Tezi Tercümesi / Çevirisi
    Ödev Tercümesi / Çevirisi
    Akademik Kitap Tercümesi / Çevirisi
    Araştırma Tercümesi / Çevirisi
    Diğer her çeşit akademik belge tercümesi / çevirisi