Finansal tercümeler, özel ilgi alanı ve uzmanlık gerektiren tercümelerdir. Bunun bilinciyle, tercüme sürecinin başlatılması öncesinde metinler incelenerek çıkartılan terminoloji müşterimizle paylaşılır ve böylece metin içerisinde tutarsız terminoloji kullanımının önüne geçilir.
 
Tercümeniz talebiniz üzerine aşağıda belirtilen şekillerde tarafınıza ulaştırılır:

     Yemin kaşeli / noter tasdikli olarak kurye / kargo ile;
     Elektronik posta veya CD formatında.

Finans Tercümesi / Çevirisi Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;

    Bilanço Tercümesi / Çevirisi
    Gelir/Gider Tablosu Tercümesi / Çevirisi
    Şirket Defterleri Tercümesi / Çevirisi
    Banka Evrakları Tercümesi / Çevirisi
    Bankacılık Sözleşmesi Tercümesi / Çevirisi
    Borsa ve Aracı Kurum İşlemleri Tercümesi / Çevirisi
    Fatura Tercümesi / Çevirisi
    Kredi Sözleşmeleri Tercümesi / Çevirisi
    Mali Tablolar Tercümesi / Çevirisi
    Muhasebe Tercümesi / Çevirisi
    Poliçe Tercümesi / Çevirisi
    Proje Finansmanı Tercümesi / Çevirisi
    Sermaye Piyasaları Tercümesi / Çevirisi
    Şirket Mali Durumu Analizi Tercümesi / Çevirisi
    Diğer her çeşit finansal belge tercümesi / çevirisi