Teknik tercümeler, özel ilgi alanı ve uzmanlık gerektirmektedir. Bunun bilinciyle, tercüme sürecinin başlatılması öncesinde metinler incelenerek çıkartılan terminoloji müşterimizle paylaşılır ve böylece metin içerisinde tutarsız terminoloji kullanımının önüne geçilir.
 
Tercümeniz talebiniz üzerine aşağıda belirtilen şekillerde tarafınıza ulaştırılır:

     Yemin kaşeli / noter tasdikli olarak kurye / kargo ile;
     Elektronik posta veya CD formatında.

 
Teknik Tercüme / Çeviri Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;
 
    Elektronik Tercümesi / Çevirisi
    Etiket Tercümesi / Çevirisi
    Patent Tercümesi / Çevirisi
    Kalite Belgesi Tercümesi / Çevirisi
    Kalite Süreci Tercümesi / Çevirisi
    Teknik Makale Tercümesi / Çevirisi
    Teknik Resim Tercümesi / Çevirisi
    Prosedür Tercümesi / Çevirisi
    Kullanım Kılavuzu Tercümesi / Çevirisi
    Montaj Kılavuzu Tercümesi / Çevirisi
    İnceleme Raporu Tercümesi / Çevirisi
    Teknolojik Tercümeler / Çeviriler
    Bilgisayar Tercümesi / Çevirisi
    Teknik Belge Tercümesi / Çevirisi
    Diğer her çeşit teknik belge tercümesi / çevirisi