Hukuki tercümeler, geniş bir hukuki uzmanlık bilgisi ve ve birikimi gerektirmektedir. Yürürlükte olan muhtelif kanunlar (Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İhale Kanunları vs.) mevzuatlar konusunda uzmanlık sahibi olan tercümanlarımız tarafından, belge içerisindeki metin en doğru anlamı verecek şekilde talep ettiğiniz dile tercüme edilir.

Hukuki metinlerin özel bir itina gerektirmesi nedeniyle, tercümenin ardından gerçekleştirilen kontrol işleminin ardından belgeler ikinci kez kontrole tabi tutulurlar.
 
Tercümeniz talebiniz üzerine aşağıda belirtilen şekillerde tarafınıza ulaştırılır:
 
     Yemin kaşeli / noter tasdikli olarak kurye / kargo ile;
     Elektronik posta veya CD formatında.

Hukuki Tercüme / Çeviri Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;

    Boşanma Kararı Tercümesi / Çevirisi
    Mahkeme Kararı Tercümesi / Çevirisi
    Spor Hukuku Tercümesi / Çevirisi
    Hukuki Evrak Tercümesi / Çevirisi
    Vekaletname Tercümesi / Çevirisi
    Yerli / Yabancı Yargı Kararı Tercümesi / Çevirisi
    Yönetmelik Tercümesi / Çevirisi
    İbraname Tercümesi / Çevirisi
    İhtarname Tercümesi / Çevirisi
    Yetki Belgesi Tercümesi / Çevirisi
    Tebligat Tercümesi / Çevirisi
    Her Çeşit Sözleşme Tercümesi / Çevirisi
    Kanun Metni Tercümesi / Çevirisi
    Mevzuat Tercümesi / Çevirisi
    Tutanak Tercümesi / Çevirisi
    Diğer her çeşit hukuki belge tercümesi / çevirisi