Ticari teklifler, ticari yazışmalar, sözleşmeler, bankacılık, finans, sigorta, ihale, fizibilite, araştırma, rapor ve diğer her türlü ticari belgenizin tercümesi Akılküpü Tercüme'nin uzman tercüman kadrosu tarafından talep etmiş olduğunuz dilde yapılır.
 
Tercümeniz talebiniz üzerine aşağıda belirtilen şekillerde tarafınıza ulaştırılır:

     Yemin kaşeli / noter tasdikli olarak kurye / kargo ile;
     Elektronik posta veya CD formatında.

 
Her türlü ticari tercümenizde metnin bütünlüğüne ve sayfa düzenine sadık kalınarak çeviri işlemleriniz gerçekleştirilir.
 
Ticari Tercüme / Çeviri Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;
 
    Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi / Çevirisi
    Faaliyet Belgesi Tercümesi / Çevirisi
    Vergi Levhası Tercümesi / Çevirisi
    Akreditasyon Kurumu Sertifikalarının Tercümesi / Çevirisi
    Araştırma Dosyası Tercümesi / Çevirisi
    Fizibilite Raporu Tercümesi / Çevirisi
    Teklif Dosyası Tercümesi / Çevirisi
    İhale Şartnamesi Tercümesi / Çevirisi
    Ticari Yazışma Tercümesi / Çevirisi
    Bayilik Sözleşmesi Tercümesi / Çevirisi
    Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi / Çevirisi
    Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi / Çevirisi
    Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi / Çevirisi
    Lisans Sözleşmesi Tercümesi / Çevirisi
    Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi / Çevirisi
    İmza Sirküleri Tercümesi / Çevirisi
    Vekaletname Tercümesi / Çevirisi
    Diğer her çeşit ticari belge ve sözleşme tercümesi / çevirisi