Noter, konsolosluluk, valilik ve benzeri tasdik işlemlerini kapsayan yazılı tercüme hizmetleridir.

Noter, konsolosluluk, valilik ve benzeri tasdik işlemlerini kapsayan yazılı tercüme hizmetleridir.

Yeminli / Noter Tasdikli Tercüme / Çeviri Hizmeti Sağlanabilecek Belge Örnekleri;

    Pasaport Tercümesi / Çevirisi
    Diploma Tercümesi / Çevirisi
    Sağlık Raporu Tercümesi / Çevirisi
    Öğrenci Belgesi Tercümesi / Çevirisi
    İmza Sirküleri Tercümesi / Çevirisi
    Vekaletname Tercümesi / Çevirisi
    Sertifika Tercümesi / Çevirisi
    Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi / Çevirisi
    Faaliyet Belgesi Tercümesi / Çevirisi
    Vergi Levhası Tercümesi / Çevirisi
    İhale Şartnamesi Tercümesi / Çevirisi
    Fatura Tercümesi / Çevirisi
    Kira Sözleşmesi Tercümesi / Çevirisi
    Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi / Çevirisi
    Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi / Çevirisi
    İzin Belgesi Tercümesi / Çevirisi
    Teminat Mektubu Tercümesi / Çevirisi
    Finansal Evrak (Bilanço, Gelir / Gider Tablosu vs.) Tercümesi / Çevirisi
    Poliçe Tercümesi / Çevirisi
    Konsolosluklar tarafından talep edilen belgelere ilişkin tercümeler / çeviriler