absence: yokluk, bulunmayış, gıyap, gaiplik
14.8.2012
 accelerator: hızlandırıcı
13.8.2012
 abstention: çekimserlik
10.8.2012
 to abdicate: yönetimden çekilmek
9.8.2012
 to abandon: terk etmek, bırakmak
8.8.2012
 Günün Kelimesi / behalf: adına, namına, yerine
7.8.2012
 Günün Kelimesi / preamble: önsöz, giriş, gerekçe
6.8.2012
 to exhaust: tüketmek, bitirmek
3.8.2012
 investigation: tahkikat, soruşturma, araştırma 
2.8.2012
 inaugurate:  törenle açmak
1.8.2012
 handling:  muamele, işleme
31.7.2012
 prosecution: cezai takibat, ceza davası, iddia makamı
30.7.2012
 abundance: zenginlik, bolluk
27.7.2012