abridged: kısaltılmış
14.9.2012
 accelerator: hızlandırıcı
13.9.2012
 to accompany: eşlik etmek 
12.9.2012
 community acts: topluluk işlemleri
11.9.2012
 stores account: stok kaydı
10.9.2012
 additive: katkı maddesi
7.9.2012
 unit of account: hesap birimi 
6.9.2012
 joint action: ortak eylem
5.9.2012
 affair: iş, ilişki, olay
4.9.2012
 equal access: eşit katılım
3.9.2012
 accountant: sayman
31.8.2012
 suspend: askıya almak
29.8.2012
 final act: son senet
28.8.2012
 advanced: ileri, gelişmiş
27.8.2012
 peer review: emsal tarama
24.8.2012
 content: muhteviyat
23.8.2012
 efficient: etkili, müessir
22.8.2012
 to accede to a treaty: anlaşmaya taraf olmak
17.8.2012
 absence of an opinion: görüş yokluğu
16.8.2012
 absolute minority: mutlak azınlık
15.8.2012
 absence: yokluk, bulunmayış, gıyap, gaiplik
14.8.2012
 accelerator: hızlandırıcı
13.8.2012
 abstention: çekimserlik
10.8.2012
 to abdicate: yönetimden çekilmek
9.8.2012
 to abandon: terk etmek, bırakmak
8.8.2012
 Günün Kelimesi / behalf: adına, namına, yerine
7.8.2012
 Günün Kelimesi / preamble: önsöz, giriş, gerekçe
6.8.2012
 to exhaust: tüketmek, bitirmek
3.8.2012
 investigation: tahkikat, soruşturma, araştırma 
2.8.2012
 inaugurate:  törenle açmak
1.8.2012
 handling:  muamele, işleme
31.7.2012
 prosecution: cezai takibat, ceza davası, iddia makamı
30.7.2012
 abundance: zenginlik, bolluk
27.7.2012