journal: gazete
2.11.2012
 flat rate: sabit oran
1.11.2012
 enquiry: soruşturma
31.10.2012
 branch: şube
30.10.2012
 set aside: alan koruma
23.10.2012
 geography: coğrafya
19.10.2012
 European Community: Avrupa Topluluğu
18.10.2012
 direct  action: doğrudan hareket
17.10.2012
 rate of yield: verimlilik oranı
16.10.2012
 acquis: müktesebat
15.10.2012
 interim agreement: geçici anlaşma
12.10.2012
 agenda: gündem
11.10.2012
 productive: verimli
10.10.2012
 United Nations: Birleşmiş Milletler
9.10.2012
 paying agency: ödeme kuruluşu
8.10.2012
 joint: karma ortak
5.10.2012
 Günün Kelimesi / empowering act: yetki kanunu
4.10.2012
 indirect action: dolaylı hareket
3.10.2012
 acidification: asitleşme
2.10.2012
 common accord: ortak rıza
1.10.2012
 base area: zemin alanı
28.9.2012
 downturn: düşme
27.9.2012
 to adhere: bağlı kalmak
26.9.2012
 aegis: himaye
25.9.2012
 external trade: dış ticaret
24.9.2012
 contamination: kirlenme
21.9.2012
 weight: ağırlık
20.9.2012
 act of congress: kongre kararları
19.9.2012
 sugar agency: şeker kurumu
18.9.2012
 to accord a right: hak tanımak
17.9.2012
 abridged: kısaltılmış
14.9.2012
 accelerator: hızlandırıcı
13.9.2012
 to accompany: eşlik etmek 
12.9.2012
 community acts: topluluk işlemleri
11.9.2012
 stores account: stok kaydı
10.9.2012
 additive: katkı maddesi
7.9.2012
 unit of account: hesap birimi 
6.9.2012
 joint action: ortak eylem
5.9.2012
 affair: iş, ilişki, olay
4.9.2012
 equal access: eşit katılım
3.9.2012
 accountant: sayman
31.8.2012
 suspend: askıya almak
29.8.2012
 final act: son senet
28.8.2012
 advanced: ileri, gelişmiş
27.8.2012
 peer review: emsal tarama
24.8.2012
 content: muhteviyat
23.8.2012
 efficient: etkili, müessir
22.8.2012
 to accede to a treaty: anlaşmaya taraf olmak
17.8.2012
 absence of an opinion: görüş yokluğu
16.8.2012
 absolute minority: mutlak azınlık
15.8.2012
 absence: yokluk, bulunmayış, gıyap, gaiplik
14.8.2012
 accelerator: hızlandırıcı
13.8.2012
 abstention: çekimserlik
10.8.2012
 to abdicate: yönetimden çekilmek
9.8.2012
 to abandon: terk etmek, bırakmak
8.8.2012
 Günün Kelimesi / behalf: adına, namına, yerine
7.8.2012
 Günün Kelimesi / preamble: önsöz, giriş, gerekçe
6.8.2012
 to exhaust: tüketmek, bitirmek
3.8.2012
 investigation: tahkikat, soruşturma, araştırma 
2.8.2012
 inaugurate:  törenle açmak
1.8.2012
 handling:  muamele, işleme
31.7.2012
 prosecution: cezai takibat, ceza davası, iddia makamı
30.7.2012
 abundance: zenginlik, bolluk
27.7.2012