marshalling: dizme
30.11.2012
 lobbies: baskı grupları
29.11.2012
 solid fuel: katı yakıt
28.11.2012
 holiday: tatil
27.11.2012
 processor: işlemci
26.11.2012
 permanent: daimi
23.11.2012
 negligent: ihmalkar
22.11.2012
 official: resmi
21.11.2012
 run off: tasfiye süreci
20.11.2012
 peace: barış
19.11.2012
 recovery: geri kazanım
16.11.2012
 overdraft: açık kredi
15.11.2012
 weight: ağırlık
14.11.2012
 state law: devlet hukuku
13.11.2012
 financing:  finansman
12.11.2012
 bona fide: iyi niyet
9.11.2012
 governor: vali
8.11.2012
 lobbies: baskı grupları
7.11.2012
 distortion: bozulma
6.11.2012
 distinct: farklı
5.11.2012
 journal: gazete
2.11.2012
 flat rate: sabit oran
1.11.2012
 enquiry: soruşturma
31.10.2012
 branch: şube
30.10.2012
 set aside: alan koruma
23.10.2012
 geography: coğrafya
19.10.2012
 European Community: Avrupa Topluluğu
18.10.2012
 direct  action: doğrudan hareket
17.10.2012
 rate of yield: verimlilik oranı
16.10.2012
 acquis: müktesebat
15.10.2012
 interim agreement: geçici anlaşma
12.10.2012
 agenda: gündem
11.10.2012
 productive: verimli
10.10.2012
 United Nations: Birleşmiş Milletler
9.10.2012
 paying agency: ödeme kuruluşu
8.10.2012
 joint: karma ortak
5.10.2012
 Günün Kelimesi / empowering act: yetki kanunu
4.10.2012
 indirect action: dolaylı hareket
3.10.2012
 acidification: asitleşme
2.10.2012
 common accord: ortak rıza
1.10.2012
 base area: zemin alanı
28.09.2012
 downturn: düşme
27.09.2012
 to adhere: bağlı kalmak
26.09.2012
 aegis: himaye
25.09.2012
 external trade: dış ticaret
24.09.2012
 contamination: kirlenme
21.09.2012
 weight: ağırlık
20.09.2012
 act of congress: kongre kararları
19.09.2012
 sugar agency: şeker kurumu
18.09.2012
 to accord a right: hak tanımak
17.09.2012
 abridged: kısaltılmış
14.09.2012
 accelerator: hızlandırıcı
13.09.2012
 to accompany: eşlik etmek 
12.09.2012
 community acts: topluluk işlemleri
11.09.2012
 stores account: stok kaydı
10.09.2012
 additive: katkı maddesi
7.09.2012
 unit of account: hesap birimi 
6.09.2012
 joint action: ortak eylem
5.09.2012
 affair: iş, ilişki, olay
4.09.2012
 equal access: eşit katılım
3.09.2012
 accountant: sayman
31.08.2012
 suspend: askıya almak
29.08.2012
 final act: son senet
28.08.2012
 advanced: ileri, gelişmiş
27.08.2012
 peer review: emsal tarama
24.08.2012
 content: muhteviyat
23.08.2012
 efficient: etkili, müessir
22.08.2012
 to accede to a treaty: anlaşmaya taraf olmak
17.08.2012
 absence of an opinion: görüş yokluğu
16.08.2012
 absolute minority: mutlak azınlık
15.08.2012