jeopardy: tehlike hasar risk
14.01.2013
 destination: istikamet
11.01.2013
 plot: arsa arazi
10.01.2013
 growth: büyüme gelişme
9.01.2013
 sow: tohum ekmek
8.01.2013
 hand: el
7.01.2013
 mode: usul
4.01.2013
 islet: adacık
3.01.2013
 engine: taşıt motoru
2.01.2013
 forestation: ağaçlandırma
31.12.2012
 label: etiket
28.12.2012
 impact: etki
27.12.2012
 exodus: toplu göç
26.12.2012
 mint: darphane
25.12.2012
 in camera: gizli
24.12.2012
 partial: kısmi
21.12.2012
 ratify: onaylamak
20.12.2012
 coal: kömür
19.12.2012
 soil: toprak
18.12.2012
 single market: tek pazar
17.12.2012
 officer: yetkili
14.12.2012
 income: gelir
13.12.2012
 need: ihtiyaç
12.12.2012
 exclusion: hariç tutma
11.12.2012
 invested: yatırılmış
10.12.2012
 library: kitaplık
7.12.2012
 margin: kar
6.12.2012
 keeper: bakıcı
5.12.2012
 public order: kamu düzeni
4.12.2012
 work permit: çalışma izni
3.12.2012
 marshalling: dizme
30.11.2012
 lobbies: baskı grupları
29.11.2012
 solid fuel: katı yakıt
28.11.2012
 holiday: tatil
27.11.2012
 processor: işlemci
26.11.2012
 permanent: daimi
23.11.2012
 negligent: ihmalkar
22.11.2012
 official: resmi
21.11.2012
 run off: tasfiye süreci
20.11.2012
 peace: barış
19.11.2012
 recovery: geri kazanım
16.11.2012
 overdraft: açık kredi
15.11.2012
 weight: ağırlık
14.11.2012
 state law: devlet hukuku
13.11.2012
 financing:  finansman
12.11.2012
 bona fide: iyi niyet
9.11.2012
 governor: vali
8.11.2012
 lobbies: baskı grupları
7.11.2012
 distortion: bozulma
6.11.2012
 distinct: farklı
5.11.2012
 journal: gazete
2.11.2012
 flat rate: sabit oran
1.11.2012
 enquiry: soruşturma
31.10.2012
 branch: şube
30.10.2012
 set aside: alan koruma
23.10.2012
 geography: coğrafya
19.10.2012
 European Community: Avrupa Topluluğu
18.10.2012
 direct  action: doğrudan hareket
17.10.2012
 rate of yield: verimlilik oranı
16.10.2012
 acquis: müktesebat
15.10.2012
 interim agreement: geçici anlaşma
12.10.2012
 agenda: gündem
11.10.2012
 productive: verimli
10.10.2012
 United Nations: Birleşmiş Milletler
9.10.2012
 paying agency: ödeme kuruluşu
8.10.2012
 joint: karma ortak
5.10.2012
 Günün Kelimesi / empowering act: yetki kanunu
4.10.2012
 indirect action: dolaylı hareket
3.10.2012
 acidification: asitleşme
2.10.2012
 common accord: ortak rıza
1.10.2012