pay: ödeme, ücret
25.02.2013
 Interest rate: faiz oranı
22.02.2013
21 02  policy: politika, poliçe
21.02.2013
 multimedia: çoklu ortam
20.02.2013
 notion: kavram
19.02.2013
 seed: tohum
18.02.2013
 Inspector: denetçi, müfettiş
15.02.2013
 Addendum: ilave, ek, zeyil
14.02.2013
 library: kitaplık, kütüphane
13.02.2013
 management: yönetim, işletme
12.02.2013
 principle: ilke, prensip
11.02.2013
 free television: serbest televizyon
8.02.2013
 Impartiality: tarafsızlık
7.02.2013
 acoustic: işitsel, akustik
6.02.2013
 tied agent: temsili ajans, acente
5.02.2013
 clair act theory: açık belge teorisi
4.02.2013
 accumulation: birikim, toplama
1.02.2013
 work permit: çalışma, izni
31.01.2013
 propose: teklif, etmek
30.01.2013
 maturity: vade, vade sonu
29.01.2013
 legal person: tüzel kişi 
28.01.2013
 guide: rehber kılavuz
25.01.2013
 concerted: birlikte yapılan
24.01.2013
 politics: politika
23.01.2013
 infringement: ihlal
22.01.2013
 knowledge: bilgi
21.01.2013
 binding: bağlayıcı
18.01.2013
 labour force: işgücü
17.01.2013
 export goods: ihraç eşyası
16.01.2013
 suffrage: oy kullanma hakkı
15.01.2013
 jeopardy: tehlike hasar risk
14.01.2013
 destination: istikamet
11.01.2013
 plot: arsa arazi
10.01.2013
 growth: büyüme gelişme
9.01.2013
 sow: tohum ekmek
8.01.2013
 hand: el
7.01.2013
 mode: usul
4.01.2013
 islet: adacık
3.01.2013
 engine: taşıt motoru
2.01.2013
 forestation: ağaçlandırma
31.12.2012
 label: etiket
28.12.2012
 impact: etki
27.12.2012
 exodus: toplu göç
26.12.2012
 mint: darphane
25.12.2012
 in camera: gizli
24.12.2012
 partial: kısmi
21.12.2012
 ratify: onaylamak
20.12.2012
 coal: kömür
19.12.2012
 soil: toprak
18.12.2012
 single market: tek pazar
17.12.2012
 officer: yetkili
14.12.2012
 income: gelir
13.12.2012
 need: ihtiyaç
12.12.2012
 exclusion: hariç tutma
11.12.2012
 invested: yatırılmış
10.12.2012
 library: kitaplık
7.12.2012
 margin: kar
6.12.2012
 keeper: bakıcı
5.12.2012
 public order: kamu düzeni
4.12.2012
 work permit: çalışma izni
3.12.2012
 marshalling: dizme
30.11.2012
 lobbies: baskı grupları
29.11.2012
 solid fuel: katı yakıt
28.11.2012
 holiday: tatil
27.11.2012
 processor: işlemci
26.11.2012
 permanent: daimi
23.11.2012
 negligent: ihmalkar
22.11.2012
 official: resmi
21.11.2012
 run off: tasfiye süreci
20.11.2012
 peace: barış
19.11.2012