artisan: küçük sanatkar
10.5.2013
 benefit: fayda
9.5.2013
 carcase: karkas
8.5.2013
 Internal: iç
7.5.2013
 registry: kayıt
6.5.2013
 petition: dilekçe
3.5.2013
 to take: almak
2.5.2013
 mission: görev,iş 
30.4.2013
 sign: işaret, belirti
29.4.2013
 recovery: geri, kazanım
26.4.2013
 set off: karşılık, olarak koymak
25.4.2013
 prominent: göze, çarpan
24.4.2013
 facilities: tesisat
22.4.2013
 horizontal: yatay
19.4.2013
 demarches: diplomatik, hareketler
18.4.2013
 margin: marj, pay, kar
17.4.2013
 fruit: meyve
16.4.2013
 leave: izin
15.4.2013
 meeting: toplantı, miting
12.4.2013
 freedom: özgürlük, serbestlik
11.4.2013
 lobbies: baskı, grupları
10.4.2013
 facility: kolaylık. olanak
8.4.2013
 hand: el
5.4.2013
 privilege: ayrıcalık, imtiyaz
4.4.2013
 Insurance: sigorta, sigortacılık
3.4.2013
 paragraph: fıkra, paragraf
2.4.2013
 fair price: adil, fiyat
1.4.2013
 recall: geri, çağırma
29.3.2013
 mutual: karşılıklı
28.3.2013
 journal: gazete
27.3.2013
 Interruption: durdurma
26.3.2013
 punitive: ceza, gerektirici
25.3.2013
 notice: tebligat, ihbarname
22.3.2013
 medicine: ilaç
21.3.2013
 civil law: medeni, hukuk
20.3.2013
 Income: gelir
19.3.2013
 plot: arsa, arazi
18.3.2013
 holiday: dinlence, tatil
15.3.2013
 rule: mahkeme, emri
14.3.2013
 free: bedelsiz
13.3.2013
 president: başkan
12.3.2013
 Intake: içe alım
11.3.2013
 evaluation: değerlendirme
8.3.2013
 legitimate: meşru, yasal
7.3.2013
 placing: tahsisli, satış
6.3.2013
 equal: eşit
5.3.2013
 internal: iç
4.3.2013
 estimation size: tahmin, büyüklüğü
28.2.2013
 council: konsey, meclis
27.2.2013
 discount: Iskonto, indirim
26.2.2013
 pay: ödeme, ücret
25.2.2013
 Interest rate: faiz oranı
22.2.2013
21 02  policy: politika, poliçe
21.2.2013
 multimedia: çoklu ortam
20.2.2013
 notion: kavram
19.2.2013
 seed: tohum
18.2.2013
 Inspector: denetçi, müfettiş
15.2.2013
 Addendum: ilave, ek, zeyil
14.2.2013
 library: kitaplık, kütüphane
13.2.2013
 management: yönetim, işletme
12.2.2013
 principle: ilke, prensip
11.2.2013
 free television: serbest televizyon
8.2.2013
 Impartiality: tarafsızlık
7.2.2013
 acoustic: işitsel, akustik
6.2.2013
 tied agent: temsili ajans, acente
5.2.2013
 clair act theory: açık belge teorisi
4.2.2013
 accumulation: birikim, toplama
1.2.2013
 work permit: çalışma, izni
31.1.2013
 propose: teklif, etmek
30.1.2013
 maturity: vade, vade sonu
29.1.2013