network: şebeke
24.6.2013
 accession: katılım
21.6.2013
 deflation: deflasyon
20.6.2013
 zone: bölge
19.6.2013
 subsidy: yardım
18.6.2013
 party: parti, taraf
17.6.2013
 frame: çerçeve
12.6.2013
 year: yıl, sene
11.6.2013
 wage: ücret, aylık
10.6.2013
 product: ürün
7.6.2013
 chapulling: hakkını arama, baskıya direnme
6.6.2013
 share: hisse senedi
6.6.2013
 Influence: etki
5.6.2013
 permit: ruhsat
4.6.2013
 fund: fon
3.6.2013
 device: cihaz
31.5.2013
 ruling: resmi karar
30.5.2013
 justice: adalet, adil muamele
29.5.2013
 lump sum: toplam
28.5.2013
 environment: çevre, ortam
27.5.2013
 loss: zarar, kayıp
24.5.2013
 advisory: İstişari
23.5.2013
 layer: tabaka
22.5.2013
 figure: sayı
21.5.2013
 growth: büyüme, gelişme
20.5.2013
 agenda: gündem
17.5.2013
 national: ulusal, milli
16.5.2013
 domicile: İkametgah
15.5.2013
 purpose: amaç
14.5.2013
 cover: örtü
13.5.2013
 artisan: küçük sanatkar
10.5.2013
 benefit: fayda
9.5.2013
 carcase: karkas
8.5.2013
 Internal: iç
7.5.2013
 registry: kayıt
6.5.2013
 petition: dilekçe
3.5.2013
 to take: almak
2.5.2013
 mission: görev,iş 
30.4.2013
 sign: işaret, belirti
29.4.2013
 recovery: geri, kazanım
26.4.2013
 set off: karşılık, olarak koymak
25.4.2013
 prominent: göze, çarpan
24.4.2013
 facilities: tesisat
22.4.2013
 horizontal: yatay
19.4.2013
 demarches: diplomatik, hareketler
18.4.2013
 margin: marj, pay, kar
17.4.2013
 fruit: meyve
16.4.2013
 leave: izin
15.4.2013
 meeting: toplantı, miting
12.4.2013
 freedom: özgürlük, serbestlik
11.4.2013
 lobbies: baskı, grupları
10.4.2013
 facility: kolaylık. olanak
8.4.2013
 hand: el
5.4.2013
 privilege: ayrıcalık, imtiyaz
4.4.2013
 Insurance: sigorta, sigortacılık
3.4.2013
 paragraph: fıkra, paragraf
2.4.2013
 fair price: adil, fiyat
1.4.2013
 recall: geri, çağırma
29.3.2013
 mutual: karşılıklı
28.3.2013
 journal: gazete
27.3.2013
 Interruption: durdurma
26.3.2013
 punitive: ceza, gerektirici
25.3.2013
 notice: tebligat, ihbarname
22.3.2013
 medicine: ilaç
21.3.2013
 civil law: medeni, hukuk
20.3.2013
 Income: gelir
19.3.2013
 plot: arsa, arazi
18.3.2013
 holiday: dinlence, tatil
15.3.2013
 rule: mahkeme, emri
14.3.2013
 free: bedelsiz
13.3.2013