court: mahkeme
14.8.2013
 layer: tabaka
13.8.2013
 steel: çelik
12.8.2013
 expense: gider, harcama
7.8.2013
 task: görev
6.8.2013
 forward: gönderme
5.8.2013
identity: kimlik
2.8.2013
 link: birleştirmek
1.8.2013
 opinion: görüş
31.7.2013
 plant: bitki
30.7.2013
 damage: zarar
29.7.2013
 sample: örnek, model
26.7.2013
 abuse: kötüye kullanma
25.7.2013
 crop: mahsul
24.7.2013
 suspensive: askıda
23.7.2013
 frontier: hudut
22.7.2013
 legitimate: meşru, yasal
19.7.2013
 member state: tam üye
18.7.2013
 author: yazar
17.7.2013
 citizen: vatandaş
16.7.2013
 secondment: Geçici görevlendirme
15.7.2013
 privilege: ayrıcalık, imtiyaz
12.7.2013
 tranship: aktarmak
11.7.2013
 research: araştırma
10.7.2013
 Quota: kota
9.7.2013
 prospect: görüş
8.7.2013
 livestock: hayvancılık
2.7.2013
 regular: düzenli
27.6.2013
 strike: grev
26.6.2013
 propose: teklif etmek
25.6.2013
 network: şebeke
24.6.2013
 accession: katılım
21.6.2013
 deflation: deflasyon
20.6.2013
 zone: bölge
19.6.2013
 subsidy: yardım
18.6.2013
 party: parti, taraf
17.6.2013
 frame: çerçeve
12.6.2013
 year: yıl, sene
11.6.2013
 wage: ücret, aylık
10.6.2013
 product: ürün
7.6.2013
 chapulling: hakkını arama, baskıya direnme
6.6.2013
 share: hisse senedi
6.6.2013
 Influence: etki
5.6.2013
 permit: ruhsat
4.6.2013
 fund: fon
3.6.2013
 device: cihaz
31.5.2013
 ruling: resmi karar
30.5.2013
 justice: adalet, adil muamele
29.5.2013
 lump sum: toplam
28.5.2013
 environment: çevre, ortam
27.5.2013
 loss: zarar, kayıp
24.5.2013
 advisory: İstişari
23.5.2013
 layer: tabaka
22.5.2013
 figure: sayı
21.5.2013
 growth: büyüme, gelişme
20.5.2013
 agenda: gündem
17.5.2013
 national: ulusal, milli
16.5.2013
 domicile: İkametgah
15.5.2013
 purpose: amaç
14.5.2013
 cover: örtü
13.5.2013
 artisan: küçük sanatkar
10.5.2013
 benefit: fayda
9.5.2013
 carcase: karkas
8.5.2013
 Internal: iç
7.5.2013
 registry: kayıt
6.5.2013
 petition: dilekçe
3.5.2013
 to take: almak
2.5.2013
 mission: görev,iş 
30.4.2013
 sign: işaret, belirti
29.4.2013
 recovery: geri, kazanım
26.4.2013