holder: hamil, sahip
26.9.2013
 fish: balık
25.9.2013
 competent: yetkili
24.9.2013
 bran: kepek
23.9.2013
 subside: yatıştırmak
20.9.2013
 retreat: geri çekilme
19.9.2013
 production: üretim
18.9.2013
 gender: cinsiyet
17.9.2013
 staff: personel
16.9.2013
 title: başlık
13.9.2013
 weapon: silah
12.9.2013
 room: oda
11.9.2013
 gross: toptan
10.9.2013
 material: malzeme, madde
9.9.2013
 terrain: arazi
6.9.2013
 pursuant: uyarınca
5.9.2013
 remain: kalmak
4.9.2013
 term: dönem
3.9.2013
 noise: gürültü
2.9.2013
 suspensive: askıda
29.8.2013
 stem: sap
28.8.2013
 priority: öncelik
27.8.2013
invoice: fatura
26.8.2013
 witness: tanık, şahit
23.8.2013
 holiday: dinlence, tatil
22.8.2013
 secrecy: gizlilik
21.8.2013
 majority: çoğunluk
20.8.2013
 part: kısım
19.8.2013
 disaster: afet, felaket
16.8.2013
invite: davet etmek
15.8.2013
 court: mahkeme
14.8.2013
 layer: tabaka
13.8.2013
 steel: çelik
12.8.2013
 expense: gider, harcama
7.8.2013
 task: görev
6.8.2013
 forward: gönderme
5.8.2013
identity: kimlik
2.8.2013
 link: birleştirmek
1.8.2013
 opinion: görüş
31.7.2013
 plant: bitki
30.7.2013
 damage: zarar
29.7.2013
 sample: örnek, model
26.7.2013
 abuse: kötüye kullanma
25.7.2013
 crop: mahsul
24.7.2013
 suspensive: askıda
23.7.2013
 frontier: hudut
22.7.2013
 legitimate: meşru, yasal
19.7.2013
 member state: tam üye
18.7.2013
 author: yazar
17.7.2013
 citizen: vatandaş
16.7.2013
 secondment: Geçici görevlendirme
15.7.2013
 privilege: ayrıcalık, imtiyaz
12.7.2013
 tranship: aktarmak
11.7.2013
 research: araştırma
10.7.2013
 Quota: kota
9.7.2013
 prospect: görüş
8.7.2013
 livestock: hayvancılık
2.7.2013
 regular: düzenli
27.6.2013
 strike: grev
26.6.2013
 propose: teklif etmek
25.6.2013
 network: şebeke
24.6.2013
 accession: katılım
21.6.2013
 deflation: deflasyon
20.6.2013
 zone: bölge
19.6.2013
 subsidy: yardım
18.6.2013
 party: parti, taraf
17.6.2013
 frame: çerçeve
12.6.2013
 year: yıl, sene
11.6.2013
 wage: ücret, aylık
10.6.2013
 product: ürün
7.6.2013