unfounded: asılsız
24.5.2016
 leasing: finansal kiralama
23.5.2016
 reinsurer share: reasürör payı
20.5.2016
 exemption: muafiyet
18.5.2016
 main deck: ana güverte
17.5.2016
 to annul: fes etmek, iptal etmek
16.5.2016
 public health: genel sağlık
12.5.2016
zone of security: güvenlik bölgesi
11.5.2016
 high authority: yüksek otorite
10.5.2016
 mesh sieve: elek
9.5.2016
 flowing text: akan metin
6.5.2016
 land use: toprak kullanımı
5.5.2016
 payable: ödenebilir
4.5.2016
 open session: kamuya açık oturum
3.5.2016
municipal council: belediye meclisi
2.5.2016
 armed service: silahlı kuvvetler
29.4.2016
 distant learning: uzaktan öğretim
28.4.2016
 greenhouse gas: sera gazı
27.4.2016
 frontier: hudut
26.4.2016
 local election: yerel seçim
25.4.2016
 civil status: medeni durum
22.4.2016
 waste oils: artık yağlar
21.4.2016
 field work: saha çalışması
20.4.2016
 unbundle: ayrıştırma
19.4.2016
 open tender: açık ihale
18.4.2016
 revolt: isyan
15.4.2016
 material: malzeme, madde
14.4.2016
 leased line: kiralık hat
13.4.2016
 conversion rate: kambiyo oranı
12.4.2016
 precedent: emsal
11.4.2016
 the six: altılar
8.4.2016
 state aid: devlet yardımı
7.4.2016
 motor fuel: motor yakıtı
6.4.2016
 global quota: genel kota
5.4.2016
 ballot paper: oy pusulası
4.4.2016
 distant: uzak, mesafeli
22.3.2016
 pay: ödeme, ücret
21.3.2016
 obdurate stance: katı tutum
18.3.2016
 novel food: yeni gıdalar
17.3.2016
 entity: birim
16.3.2016
 heat pump: ısı pompası
15.3.2016
 keeper: bakıcı
11.3.2016
 greenhouse: sera
10.3.2016
 fodder: yem, gıda
9.3.2016
 seeded: tohumlanan
8.3.2016
 network: şebeke
7.3.2016
 purpose: amaç
4.3.2016
 basic law: temel kanun
3.3.2016
 legislation: mevzuat
2.3.2016
 member judge: aza
1.3.2016
 separate estate: mal ayrılığı
29.2.2016
 rate of yield: verimlilik oranı
26.2.2016
 time sharing: devreli
25.2.2016
 omission: ihmal
24.2.2016
income: gelir
23.2.2016
 white paper: beyaz kitap
22.2.2016
 jeopardy: tehlike, hasar, risk
19.2.2016
 spare part: yedek malzeme
18.2.2016
 external trade: dış ticaret
17.2.2016
 joint provision: müşterek hüküm
16.2.2016
 delivery order: teslim emri
15.2.2016
 work permit: çalışma izni
12.2.2016
internal tax: iç vergi
9.2.2016
 ruling class: yönetici sınıfı
8.2.2016
 livestock: hayvancılık
5.2.2016
 mayor: belediye başkanı
4.2.2016
 absorption: emme, hazmetme
3.2.2016
 zone of security: güvenlik bölgesi
2.2.2016
 prominent: göze çarpan
1.2.2016
 tutelage: vesayet
29.1.2016