precedent: emsal
15.11.2013
 exile: sürgün
14.11.2013
 material: malzeme, madde
13.11.2013
 fluence: akış
12.11.2013
 company: şirket
11.11.2013
 part: kısım
8.11.2013
 electoral: seçimle ilgili
7.11.2013
 money: para 
6.11.2013
innovation: yenilik
5.11.2013
 congestion: kısıt
4.11.2013
 free: muaf
1.11.2013
 training: eğitim
31.10.2013
 register: sicil
30.10.2013
 member: üye
28.10.2013
 soil: toprak
25.10.2013
 Infringer: ihlal eden
24.10.2013
 evaluation: değerlendirme
23.10.2013
 pursuant: uyarınca
22.10.2013
 gross: toptan
21.10.2013
 lobbies: baskı grupları
11.10.2013
 project: proje
10.10.2013
 journal: gazete
9.10.2013
 medicine: ilaç
8.10.2013
 seat: sandalye
7.10.2013
 legislation: mevzuat
4.10.2013
 Quota: kota
3.10.2013
 goodwill: şerefiye
2.10.2013
 precedent: emsal
1.10.2013
 offeror: arz eden
30.09.2013
 mother: anne
27.09.2013
 holder: hamil, sahip
26.09.2013
 fish: balık
25.09.2013
 competent: yetkili
24.09.2013
 bran: kepek
23.09.2013
 subside: yatıştırmak
20.09.2013
 retreat: geri çekilme
19.09.2013
 production: üretim
18.09.2013
 gender: cinsiyet
17.09.2013
 staff: personel
16.09.2013
 title: başlık
13.09.2013
 weapon: silah
12.09.2013
 room: oda
11.09.2013
 gross: toptan
10.09.2013
 material: malzeme, madde
9.09.2013
 terrain: arazi
6.09.2013
 pursuant: uyarınca
5.09.2013
 remain: kalmak
4.09.2013
 term: dönem
3.09.2013
 noise: gürültü
2.09.2013
 suspensive: askıda
29.08.2013
 stem: sap
28.08.2013
 priority: öncelik
27.08.2013
invoice: fatura
26.08.2013
 witness: tanık, şahit
23.08.2013
 holiday: dinlence, tatil
22.08.2013
 secrecy: gizlilik
21.08.2013
 majority: çoğunluk
20.08.2013
 part: kısım
19.08.2013
 disaster: afet, felaket
16.08.2013
invite: davet etmek
15.08.2013
 court: mahkeme
14.08.2013
 layer: tabaka
13.08.2013
 steel: çelik
12.08.2013
 expense: gider, harcama
7.08.2013
 task: görev
6.08.2013
 forward: gönderme
5.08.2013
identity: kimlik
2.08.2013
 link: birleştirmek
1.08.2013
 opinion: görüş
31.07.2013
 plant: bitki
30.07.2013