purpose: amaç
30.12.2013
 notice: tebligat, ihbarname
27.12.2013
 value: değer, bedel
26.12.2013
 year: yıl, sene
25.12.2013
 meat: et
24.12.2013
 written: yazılı
23.12.2013
 agent: görevli
20.12.2013
 tax: vergi
19.12.2013
 union: birlik
18.12.2013
 visa: vize
17.12.2013
 peace: barış
13.12.2013
 retail: getiri
12.12.2013
 library: kitaplık, kütüphane
11.12.2013
 theory: teori, kuram
10.12.2013
 earning: kazanç
9.12.2013
 crop: mahsul
6.12.2013
 unbundle: ayrıştırma
5.12.2013
 barrier: engel, mani
4.12.2013
 job: memuriyet
3.12.2013
 optical: optik, görsel
2.12.2013
 infringer: ihlal eden
29.11.2013
 message: mesaj, haber
28.11.2013
 conduct: Davranış
27.11.2013
 lobbies: baskı grupları
26.11.2013
 propose: teklif etmek
25.11.2013
 abolish: kaldırmak, lağvetmek
22.11.2013
 governance: yönetim
21.11.2013
 resolution: ilke kararı
20.11.2013
 disposal: tertip
19.11.2013
 islet: adacık
18.11.2013
 precedent: emsal
15.11.2013
 exile: sürgün
14.11.2013
 material: malzeme, madde
13.11.2013
 fluence: akış
12.11.2013
 company: şirket
11.11.2013
 part: kısım
8.11.2013
 electoral: seçimle ilgili
7.11.2013
 money: para 
6.11.2013
innovation: yenilik
5.11.2013
 congestion: kısıt
4.11.2013
 free: muaf
1.11.2013
 training: eğitim
31.10.2013
 register: sicil
30.10.2013
 member: üye
28.10.2013
 soil: toprak
25.10.2013
 Infringer: ihlal eden
24.10.2013
 evaluation: değerlendirme
23.10.2013
 pursuant: uyarınca
22.10.2013
 gross: toptan
21.10.2013
 lobbies: baskı grupları
11.10.2013
 project: proje
10.10.2013
 journal: gazete
9.10.2013
 medicine: ilaç
8.10.2013
 seat: sandalye
7.10.2013
 legislation: mevzuat
4.10.2013
 Quota: kota
3.10.2013
 goodwill: şerefiye
2.10.2013
 precedent: emsal
1.10.2013
 offeror: arz eden
30.09.2013
 mother: anne
27.09.2013
 holder: hamil, sahip
26.09.2013
 fish: balık
25.09.2013
 competent: yetkili
24.09.2013
 bran: kepek
23.09.2013
 subside: yatıştırmak
20.09.2013
 retreat: geri çekilme
19.09.2013
 production: üretim
18.09.2013
 gender: cinsiyet
17.09.2013
 staff: personel
16.09.2013
 title: başlık
13.09.2013