worker: işçi, emekçi
12.02.2014
 check: kontrol
11.02.2014
 ditch: hendek
10.02.2014
 producer: yapımcı
7.02.2014
 value: değer, bedel
6.02.2014
 sanction: yaptırım
5.02.2014
 keeper: bakıcı
4.02.2014
 unit: birim
3.02.2014
 fiscal: mali
31.01.2014
 privilege: ayrıcalık
30.01.2014
 national: ulusal, milli
29.01.2014
 hearing: duruşma
28.01.2014
 mint: darphane
27.01.2014
 task: görev
24.01.2014
 silt: ince kum
23.01.2014
 force: güç
22.01.2014
 legislator: kanun koyucu
21.01.2014
 margin: marj, pay, kar
20.01.2014
 equal: eşit
17.01.2014
 prospect: görüş
16.01.2014
 transition: geçiş
15.01.2014
 weapon: silah
14.01.2014
 suffrage: oy kullanma hakkı
13.01.2014
 officer: yetkili
10.01.2014
 time: zaman
9.01.2014
 award: hüküm
8.01.2014
 penal: cezai
6.01.2014
 recall: geri çağırma
3.01.2014
 manual: el kitabı
2.01.2014
income: gelir
31.12.2013
 purpose: amaç
30.12.2013
 notice: tebligat, ihbarname
27.12.2013
 value: değer, bedel
26.12.2013
 year: yıl, sene
25.12.2013
 meat: et
24.12.2013
 written: yazılı
23.12.2013
 agent: görevli
20.12.2013
 tax: vergi
19.12.2013
 union: birlik
18.12.2013
 visa: vize
17.12.2013
 peace: barış
13.12.2013
 retail: getiri
12.12.2013
 library: kitaplık, kütüphane
11.12.2013
 theory: teori, kuram
10.12.2013
 earning: kazanç
9.12.2013
 crop: mahsul
6.12.2013
 unbundle: ayrıştırma
5.12.2013
 barrier: engel, mani
4.12.2013
 job: memuriyet
3.12.2013
 optical: optik, görsel
2.12.2013
 infringer: ihlal eden
29.11.2013
 message: mesaj, haber
28.11.2013
 conduct: Davranış
27.11.2013
 lobbies: baskı grupları
26.11.2013
 propose: teklif etmek
25.11.2013
 abolish: kaldırmak, lağvetmek
22.11.2013
 governance: yönetim
21.11.2013
 resolution: ilke kararı
20.11.2013
 disposal: tertip
19.11.2013
 islet: adacık
18.11.2013
 precedent: emsal
15.11.2013
 exile: sürgün
14.11.2013
 material: malzeme, madde
13.11.2013
 fluence: akış
12.11.2013
 company: şirket
11.11.2013
 part: kısım
8.11.2013
 electoral: seçimle ilgili
7.11.2013
 money: para 
6.11.2013
innovation: yenilik
5.11.2013
 congestion: kısıt
4.11.2013