port: liman, liman kenti
25.4.2014
 treason: vatana ihanet
24.4.2014
 Imitate: taklit etmek
22.4.2014
 resource: kaynak
21.4.2014
 supervisor: gözlemci, denetçi
18.4.2014
 ongoing: devam eden
17.4.2014
 mother: anne
16.4.2014
 switch: anahtarlama
15.4.2014
 pursuant: uyarınca
14.4.2014
 vacant: boş
11.4.2014
 label: etiket
10.4.2014
 respective: ilgili
9.4.2014
 unanimity: oybirliği
8.4.2014
 Province: İl, vilayet, eyalet
7.4.2014
 derived: dolaylı, çıkartılmış, türetilmiş
4.4.2014
 treaty: antlaşma
3.4.2014
 crime: suç, cürüm
2.4.2014
 resolution: ilke kararı
1.4.2014
 mayor: belediye başkanı
31.3.2014
 suspensive: askıda
28.3.2014
 absolute: mutlak
27.3.2014
 basic: temel
26.3.2014
 witness: tanık, şahit
25.3.2014
 tranship: aktarmak
24.3.2014
 need: ihtiyaç, gereksinim
21.3.2014
 compatible: uyumlu
20.3.2014
 sale: satış
19.3.2014
 amnesty: Af
18.3.2014
 fair trade: adil ticaret
17.3.2014
insurance: sigorta, sigortacılık
14.3.2014
 vehicle: taşıt, araç
13.3.2014
 author: eser sahibi, yazar
12.3.2014
 turnover: ciro
11.3.2014
 procedure: usul
10.3.2014
 tax: vergi
7.3.2014
 aggression: saldırı
6.3.2014
 gender: cinsiyet
5.3.2014
 zone: bölge
4.3.2014
 pursuant: uyarınca
3.3.2014
 sign: işaret, belirti
28.2.2014
 training: eğitim
27.2.2014
 agenda: gündem
26.2.2014
 repair: onarmak
25.2.2014
 binding: bağlayıcı
21.2.2014
 water: su
20.2.2014
 politics: politika
19.2.2014
 suspend: askıya almak
18.2.2014
 commerce: ticaret
17.2.2014
 barrier: engel, mani
14.2.2014
 resource: kaynak
13.2.2014
 worker: işçi, emekçi
12.2.2014
 check: kontrol
11.2.2014
 ditch: hendek
10.2.2014
 producer: yapımcı
7.2.2014
 value: değer, bedel
6.2.2014
 sanction: yaptırım
5.2.2014
 keeper: bakıcı
4.2.2014
 unit: birim
3.2.2014
 fiscal: mali
31.1.2014
 privilege: ayrıcalık
30.1.2014
 national: ulusal, milli
29.1.2014
 hearing: duruşma
28.1.2014
 mint: darphane
27.1.2014
 task: görev
24.1.2014
 silt: ince kum
23.1.2014
 force: güç
22.1.2014
 legislator: kanun koyucu
21.1.2014
 margin: marj, pay, kar
20.1.2014
 equal: eşit
17.1.2014
 prospect: görüş
16.1.2014