repair: onarmak
11.06.2014
 artisan: küçük sanatkar
10.06.2014
issuer: ihraççı
9.06.2014
 turnover: ciro
6.06.2014
 union: birlik
5.06.2014
 school: okul
4.06.2014
 banking: bankacılık
3.06.2014
 troika: üçlü başkanlık
2.06.2014
 candidate: aday
30.05.2014
 damage: zarar
29.05.2014
 appeal: temyiz
28.05.2014
 punitive: ceza gerektirici
27.05.2014
 written: yazılı
26.05.2014
 rationale: mantık
23.05.2014
 offeror: arz eden
22.05.2014
 structure: yapı
21.05.2014
 textiles: tekstil ürünleri
20.05.2014
 liberal: serbest, liberal
16.05.2014
 participation: iştirak
15.05.2014
 special: özel
14.05.2014
 zone: bölge
12.05.2014
 approval: onay
9.05.2014
 wholesaler: toptancı
8.05.2014
invest: yatırım yapmak 
7.05.2014
 preference: tercih
6.05.2014
 mutual: karşılıklı
5.05.2014
 nature: doğa, nitelik
2.05.2014
 wage: ücret, aylık
30.04.2014
 troika: üçlü başkanlık
29.04.2014
 harmonise: uyumlaştırma
28.04.2014
 port: liman, liman kenti
25.04.2014
 treason: vatana ihanet
24.04.2014
 Imitate: taklit etmek
22.04.2014
 resource: kaynak
21.04.2014
 supervisor: gözlemci, denetçi
18.04.2014
 ongoing: devam eden
17.04.2014
 mother: anne
16.04.2014
 switch: anahtarlama
15.04.2014
 pursuant: uyarınca
14.04.2014
 vacant: boş
11.04.2014
 label: etiket
10.04.2014
 respective: ilgili
9.04.2014
 unanimity: oybirliği
8.04.2014
 Province: İl, vilayet, eyalet
7.04.2014
 derived: dolaylı, çıkartılmış, türetilmiş
4.04.2014
 treaty: antlaşma
3.04.2014
 crime: suç, cürüm
2.04.2014
 resolution: ilke kararı
1.04.2014
 mayor: belediye başkanı
31.03.2014
 suspensive: askıda
28.03.2014
 absolute: mutlak
27.03.2014
 basic: temel
26.03.2014
 witness: tanık, şahit
25.03.2014
 tranship: aktarmak
24.03.2014
 need: ihtiyaç, gereksinim
21.03.2014
 compatible: uyumlu
20.03.2014
 sale: satış
19.03.2014
 amnesty: Af
18.03.2014
 fair trade: adil ticaret
17.03.2014
insurance: sigorta, sigortacılık
14.03.2014
 vehicle: taşıt, araç
13.03.2014
 author: eser sahibi, yazar
12.03.2014
 turnover: ciro
11.03.2014
 procedure: usul
10.03.2014
 tax: vergi
7.03.2014
 aggression: saldırı
6.03.2014
 gender: cinsiyet
5.03.2014
 zone: bölge
4.03.2014
 pursuant: uyarınca
3.03.2014
 sign: işaret, belirti
28.02.2014