wheat: buğday
25.6.2014
 reason: neden, gerekçe
24.6.2014
 extent: genişlik
23.6.2014
 single: tek
20.6.2014
 aviation: havacılık
19.6.2014
 water: su
18.6.2014
 necessary: gerekli
17.6.2014
 purpose: amaç
16.6.2014
 basic: temel
13.6.2014
 textiles: tekstil ürünleri
12.6.2014
 repair: onarmak
11.6.2014
 artisan: küçük sanatkar
10.6.2014
issuer: ihraççı
9.6.2014
 turnover: ciro
6.6.2014
 union: birlik
5.6.2014
 school: okul
4.6.2014
 banking: bankacılık
3.6.2014
 troika: üçlü başkanlık
2.6.2014
 candidate: aday
30.5.2014
 damage: zarar
29.5.2014
 appeal: temyiz
28.5.2014
 punitive: ceza gerektirici
27.5.2014
 written: yazılı
26.5.2014
 rationale: mantık
23.5.2014
 offeror: arz eden
22.5.2014
 structure: yapı
21.5.2014
 textiles: tekstil ürünleri
20.5.2014
 liberal: serbest, liberal
16.5.2014
 participation: iştirak
15.5.2014
 special: özel
14.5.2014
 zone: bölge
12.5.2014
 approval: onay
9.5.2014
 wholesaler: toptancı
8.5.2014
invest: yatırım yapmak 
7.5.2014
 preference: tercih
6.5.2014
 mutual: karşılıklı
5.5.2014
 nature: doğa, nitelik
2.5.2014
 wage: ücret, aylık
30.4.2014
 troika: üçlü başkanlık
29.4.2014
 harmonise: uyumlaştırma
28.4.2014
 port: liman, liman kenti
25.4.2014
 treason: vatana ihanet
24.4.2014
 Imitate: taklit etmek
22.4.2014
 resource: kaynak
21.4.2014
 supervisor: gözlemci, denetçi
18.4.2014
 ongoing: devam eden
17.4.2014
 mother: anne
16.4.2014
 switch: anahtarlama
15.4.2014
 pursuant: uyarınca
14.4.2014
 vacant: boş
11.4.2014
 label: etiket
10.4.2014
 respective: ilgili
9.4.2014
 unanimity: oybirliği
8.4.2014
 Province: İl, vilayet, eyalet
7.4.2014
 derived: dolaylı, çıkartılmış, türetilmiş
4.4.2014
 treaty: antlaşma
3.4.2014
 crime: suç, cürüm
2.4.2014
 resolution: ilke kararı
1.4.2014
 mayor: belediye başkanı
31.3.2014
 suspensive: askıda
28.3.2014
 absolute: mutlak
27.3.2014
 basic: temel
26.3.2014
 witness: tanık, şahit
25.3.2014
 tranship: aktarmak
24.3.2014
 need: ihtiyaç, gereksinim
21.3.2014
 compatible: uyumlu
20.3.2014
 sale: satış
19.3.2014
 amnesty: Af
18.3.2014
 fair trade: adil ticaret
17.3.2014
insurance: sigorta, sigortacılık
14.3.2014