violence: şiddet, cebir, zor
9.07.2014
 tension: gerilim, gerginlik
8.07.2014
 waste: atık, çöp
7.07.2014
 manufacture: imalat
4.07.2014
 petition: dilekçe
3.07.2014
 fluence: akış
2.07.2014
 noise: gürültü
1.07.2014
 list: liste, kot
30.06.2014
 price: fiyat, bedel
27.06.2014
 animal: hayvan
26.06.2014
 wheat: buğday
25.06.2014
 reason: neden, gerekçe
24.06.2014
 extent: genişlik
23.06.2014
 single: tek
20.06.2014
 aviation: havacılık
19.06.2014
 water: su
18.06.2014
 necessary: gerekli
17.06.2014
 purpose: amaç
16.06.2014
 basic: temel
13.06.2014
 textiles: tekstil ürünleri
12.06.2014
 repair: onarmak
11.06.2014
 artisan: küçük sanatkar
10.06.2014
issuer: ihraççı
9.06.2014
 turnover: ciro
6.06.2014
 union: birlik
5.06.2014
 school: okul
4.06.2014
 banking: bankacılık
3.06.2014
 troika: üçlü başkanlık
2.06.2014
 candidate: aday
30.05.2014
 damage: zarar
29.05.2014
 appeal: temyiz
28.05.2014
 punitive: ceza gerektirici
27.05.2014
 written: yazılı
26.05.2014
 rationale: mantık
23.05.2014
 offeror: arz eden
22.05.2014
 structure: yapı
21.05.2014
 textiles: tekstil ürünleri
20.05.2014
 liberal: serbest, liberal
16.05.2014
 participation: iştirak
15.05.2014
 special: özel
14.05.2014
 zone: bölge
12.05.2014
 approval: onay
9.05.2014
 wholesaler: toptancı
8.05.2014
invest: yatırım yapmak 
7.05.2014
 preference: tercih
6.05.2014
 mutual: karşılıklı
5.05.2014
 nature: doğa, nitelik
2.05.2014
 wage: ücret, aylık
30.04.2014
 troika: üçlü başkanlık
29.04.2014
 harmonise: uyumlaştırma
28.04.2014
 port: liman, liman kenti
25.04.2014
 treason: vatana ihanet
24.04.2014
 Imitate: taklit etmek
22.04.2014
 resource: kaynak
21.04.2014
 supervisor: gözlemci, denetçi
18.04.2014
 ongoing: devam eden
17.04.2014
 mother: anne
16.04.2014
 switch: anahtarlama
15.04.2014
 pursuant: uyarınca
14.04.2014
 vacant: boş
11.04.2014
 label: etiket
10.04.2014
 respective: ilgili
9.04.2014
 unanimity: oybirliği
8.04.2014
 Province: İl, vilayet, eyalet
7.04.2014
 derived: dolaylı, çıkartılmış, türetilmiş
4.04.2014
 treaty: antlaşma
3.04.2014
 crime: suç, cürüm
2.04.2014
 resolution: ilke kararı
1.04.2014
 mayor: belediye başkanı
31.03.2014
 suspensive: askıda
28.03.2014