urban pollution: kentsel kirlenme
29.6.2016
 summit meetings: zirve toplantıları
28.6.2016
 ımpact: etki
27.6.2016
 hand lamp: el lambası
17.6.2016
 leased line: kiralık hat
16.6.2016
 just and fair: adil ve hakça
15.6.2016
 cohesion fund: uyum fonu
14.6.2016
 risk audit: risk denetimi
13.6.2016
 unit trust: yatırım fonları
10.6.2016
 value: değer, bedel
9.6.2016
 seniority: öncelik, kıdem
7.6.2016
 at fault: hatalı
6.6.2016
 heat pump: ısı pompası
3.6.2016
 tax evasion: vergi kaçakçılığı
2.6.2016
 to make: yapmak
1.6.2016
 mortgage credit: ipotek kredisi
31.5.2016
ipso jure: hukuken
30.5.2016
 dual structure: ikili yapı
27.5.2016
 stowage: istifleme
26.5.2016
 national election: milli seçim
25.5.2016
 unfounded: asılsız
24.5.2016
 leasing: finansal kiralama
23.5.2016
 reinsurer share: reasürör payı
20.5.2016
 exemption: muafiyet
18.5.2016
 main deck: ana güverte
17.5.2016
 to annul: fes etmek, iptal etmek
16.5.2016
 public health: genel sağlık
12.5.2016
zone of security: güvenlik bölgesi
11.5.2016
 high authority: yüksek otorite
10.5.2016
 mesh sieve: elek
9.5.2016
 flowing text: akan metin
6.5.2016
 land use: toprak kullanımı
5.5.2016
 payable: ödenebilir
4.5.2016
 open session: kamuya açık oturum
3.5.2016
municipal council: belediye meclisi
2.5.2016
 armed service: silahlı kuvvetler
29.4.2016
 distant learning: uzaktan öğretim
28.4.2016
 greenhouse gas: sera gazı
27.4.2016
 frontier: hudut
26.4.2016
 local election: yerel seçim
25.4.2016
 civil status: medeni durum
22.4.2016
 waste oils: artık yağlar
21.4.2016
 field work: saha çalışması
20.4.2016
 unbundle: ayrıştırma
19.4.2016
 open tender: açık ihale
18.4.2016
 revolt: isyan
15.4.2016
 material: malzeme, madde
14.4.2016
 leased line: kiralık hat
13.4.2016
 conversion rate: kambiyo oranı
12.4.2016
 precedent: emsal
11.4.2016
 the six: altılar
8.4.2016
 state aid: devlet yardımı
7.4.2016
 motor fuel: motor yakıtı
6.4.2016
 global quota: genel kota
5.4.2016
 ballot paper: oy pusulası
4.4.2016
 distant: uzak, mesafeli
22.3.2016
 pay: ödeme, ücret
21.3.2016
 obdurate stance: katı tutum
18.3.2016
 novel food: yeni gıdalar
17.3.2016
 entity: birim
16.3.2016
 heat pump: ısı pompası
15.3.2016
 keeper: bakıcı
11.3.2016
 greenhouse: sera
10.3.2016
 fodder: yem, gıda
9.3.2016
 seeded: tohumlanan
8.3.2016
 network: şebeke
7.3.2016
 purpose: amaç
4.3.2016
 basic law: temel kanun
3.3.2016
 legislation: mevzuat
2.3.2016
 member judge: aza
1.3.2016