animal: hayvan
25.08.2014
 population: nüfus
22.08.2014
 refine: arıtmak, inceltmek
21.08.2014
 merit: davanın esası
20.08.2014
 fault: yanlışlık, hata, yanılgı
19.08.2014
 uprising: ayaklanma 
18.08.2014
 surrender: teslim etmek
15.08.2014
 domicile: ikametgah
14.08.2014
 recall: geri çağırma
13.08.2014
 expense: gider, harcama
12.08.2014
 egual: eşit
11.08.2014
 joint financing: ortak finansman
8.08.2014
 corruption: yolsuzluk
7.08.2014
 defeat: bozgun, mağlubiyet
6.08.2014
 competitor: rakip
5.08.2014
 cohesion: uyum
4.08.2014
 air raid: hava saldırısı
1.08.2014
 to furnish: tedarik etmek
31.07.2014
 final stage: son dönem
25.07.2014
 point: nokta, kapı
24.07.2014
 relation: ilişki
23.07.2014
 extent: genişlik
22.07.2014
 medicine: ilaç
21.07.2014
 stance: görüş, bakış açısı
18.07.2014
 adviser: danışman, müşavir
17.07.2014
 pursuant: uyarınca
16.07.2014
 layer: tabaka
15.07.2014
 climate: iklim
14.07.2014
 remain: kalmak
11.07.2014
 decide: karar vermek
10.07.2014
 violence: şiddet, cebir, zor
9.07.2014
 tension: gerilim, gerginlik
8.07.2014
 waste: atık, çöp
7.07.2014
 manufacture: imalat
4.07.2014
 petition: dilekçe
3.07.2014
 fluence: akış
2.07.2014
 noise: gürültü
1.07.2014
 list: liste, kot
30.06.2014
 price: fiyat, bedel
27.06.2014
 animal: hayvan
26.06.2014
 wheat: buğday
25.06.2014
 reason: neden, gerekçe
24.06.2014
 extent: genişlik
23.06.2014
 single: tek
20.06.2014
 aviation: havacılık
19.06.2014
 water: su
18.06.2014
 necessary: gerekli
17.06.2014
 purpose: amaç
16.06.2014
 basic: temel
13.06.2014
 textiles: tekstil ürünleri
12.06.2014
 repair: onarmak
11.06.2014
 artisan: küçük sanatkar
10.06.2014
issuer: ihraççı
9.06.2014
 turnover: ciro
6.06.2014
 union: birlik
5.06.2014
 school: okul
4.06.2014
 banking: bankacılık
3.06.2014
 troika: üçlü başkanlık
2.06.2014
 candidate: aday
30.05.2014
 damage: zarar
29.05.2014
 appeal: temyiz
28.05.2014
 punitive: ceza gerektirici
27.05.2014
 written: yazılı
26.05.2014
 rationale: mantık
23.05.2014
 offeror: arz eden
22.05.2014
 structure: yapı
21.05.2014
 textiles: tekstil ürünleri
20.05.2014
 liberal: serbest, liberal
16.05.2014
 participation: iştirak
15.05.2014
 special: özel
14.05.2014