consortium: birlik, kurul
8.9.2014
 aegis: himaye
5.9.2014
 treason: vatana ihanet
4.9.2014
 framework: çerceve
3.9.2014
 session: oturum, celse, toplantı
2.9.2014
 undue: gereksiz
1.9.2014
 keeper: bakıcı
29.8.2014
 working: çalışma, işleyiş
28.8.2014
 stance: görüş, bakış açısı
27.8.2014
 livestock: hayvancılık
26.8.2014
 animal: hayvan
25.8.2014
 population: nüfus
22.8.2014
 refine: arıtmak, inceltmek
21.8.2014
 merit: davanın esası
20.8.2014
 fault: yanlışlık, hata, yanılgı
19.8.2014
 uprising: ayaklanma 
18.8.2014
 surrender: teslim etmek
15.8.2014
 domicile: ikametgah
14.8.2014
 recall: geri çağırma
13.8.2014
 expense: gider, harcama
12.8.2014
 egual: eşit
11.8.2014
 joint financing: ortak finansman
8.8.2014
 corruption: yolsuzluk
7.8.2014
 defeat: bozgun, mağlubiyet
6.8.2014
 competitor: rakip
5.8.2014
 cohesion: uyum
4.8.2014
 air raid: hava saldırısı
1.8.2014
 to furnish: tedarik etmek
31.7.2014
 final stage: son dönem
25.7.2014
 point: nokta, kapı
24.7.2014
 relation: ilişki
23.7.2014
 extent: genişlik
22.7.2014
 medicine: ilaç
21.7.2014
 stance: görüş, bakış açısı
18.7.2014
 adviser: danışman, müşavir
17.7.2014
 pursuant: uyarınca
16.7.2014
 layer: tabaka
15.7.2014
 climate: iklim
14.7.2014
 remain: kalmak
11.7.2014
 decide: karar vermek
10.7.2014
 violence: şiddet, cebir, zor
9.7.2014
 tension: gerilim, gerginlik
8.7.2014
 waste: atık, çöp
7.7.2014
 manufacture: imalat
4.7.2014
 petition: dilekçe
3.7.2014
 fluence: akış
2.7.2014
 noise: gürültü
1.7.2014
 list: liste, kot
30.6.2014
 price: fiyat, bedel
27.6.2014
 animal: hayvan
26.6.2014
 wheat: buğday
25.6.2014
 reason: neden, gerekçe
24.6.2014
 extent: genişlik
23.6.2014
 single: tek
20.6.2014
 aviation: havacılık
19.6.2014
 water: su
18.6.2014
 necessary: gerekli
17.6.2014
 purpose: amaç
16.6.2014
 basic: temel
13.6.2014
 textiles: tekstil ürünleri
12.6.2014
 repair: onarmak
11.6.2014
 artisan: küçük sanatkar
10.6.2014
issuer: ihraççı
9.6.2014
 turnover: ciro
6.6.2014
 union: birlik
5.6.2014
 school: okul
4.6.2014
 banking: bankacılık
3.6.2014
 troika: üçlü başkanlık
2.6.2014
 candidate: aday
30.5.2014
 damage: zarar
29.5.2014