remedy: çare, deva, ilaç
22.09.2014
 decision: karar
19.09.2014
 livestock: hayvancılık
18.09.2014
 flat rate: sabit oran
17.09.2014
interface: ara yüz
16.09.2014
 right holder: hak sahibi
15.09.2014
 solvency: ödeme gücü
12.09.2014
 terrain: arazi
11.09.2014
 preamble: önsöz, giriş, gerekçe
10.09.2014
 legislator: kanun koyucu
9.09.2014
 consortium: birlik, kurul
8.09.2014
 aegis: himaye
5.09.2014
 treason: vatana ihanet
4.09.2014
 framework: çerceve
3.09.2014
 session: oturum, celse, toplantı
2.09.2014
 undue: gereksiz
1.09.2014
 keeper: bakıcı
29.08.2014
 working: çalışma, işleyiş
28.08.2014
 stance: görüş, bakış açısı
27.08.2014
 livestock: hayvancılık
26.08.2014
 animal: hayvan
25.08.2014
 population: nüfus
22.08.2014
 refine: arıtmak, inceltmek
21.08.2014
 merit: davanın esası
20.08.2014
 fault: yanlışlık, hata, yanılgı
19.08.2014
 uprising: ayaklanma 
18.08.2014
 surrender: teslim etmek
15.08.2014
 domicile: ikametgah
14.08.2014
 recall: geri çağırma
13.08.2014
 expense: gider, harcama
12.08.2014
 egual: eşit
11.08.2014
 joint financing: ortak finansman
8.08.2014
 corruption: yolsuzluk
7.08.2014
 defeat: bozgun, mağlubiyet
6.08.2014
 competitor: rakip
5.08.2014
 cohesion: uyum
4.08.2014
 air raid: hava saldırısı
1.08.2014
 to furnish: tedarik etmek
31.07.2014
 final stage: son dönem
25.07.2014
 point: nokta, kapı
24.07.2014
 relation: ilişki
23.07.2014
 extent: genişlik
22.07.2014
 medicine: ilaç
21.07.2014
 stance: görüş, bakış açısı
18.07.2014
 adviser: danışman, müşavir
17.07.2014
 pursuant: uyarınca
16.07.2014
 layer: tabaka
15.07.2014
 climate: iklim
14.07.2014
 remain: kalmak
11.07.2014
 decide: karar vermek
10.07.2014
 violence: şiddet, cebir, zor
9.07.2014
 tension: gerilim, gerginlik
8.07.2014
 waste: atık, çöp
7.07.2014
 manufacture: imalat
4.07.2014
 petition: dilekçe
3.07.2014
 fluence: akış
2.07.2014
 noise: gürültü
1.07.2014
 list: liste, kot
30.06.2014
 price: fiyat, bedel
27.06.2014
 animal: hayvan
26.06.2014
 wheat: buğday
25.06.2014
 reason: neden, gerekçe
24.06.2014
 extent: genişlik
23.06.2014
 single: tek
20.06.2014
 aviation: havacılık
19.06.2014
 water: su
18.06.2014
 necessary: gerekli
17.06.2014
 purpose: amaç
16.06.2014
 basic: temel
13.06.2014
 textiles: tekstil ürünleri
12.06.2014