to take: almak
23.10.2014
 cadastre: kadastro
22.10.2014
 ınsertion: ilan vermek
21.10.2014
 strike: grev
20.10.2014
 uprising: ayaklanma
17.10.2014
 disposition: tertip, düzen
16.10.2014
 life: hayat, yaşam,ömür
15.10.2014
 governor: vali
14.10.2014
issue: keşide etmek
13.10.2014
 damage: zarar
9.10.2014
 pecuniary: parasal
8.10.2014
 exile: sürgün
3.10.2014
 good faith: iyi niyet
2.10.2014
 directorate: müdürlük
1.10.2014
 banking: bankacılık
30.9.2014
 lattice: kafes
29.9.2014
 artisan: küçük sanatkar
26.9.2014
 customs union: gümrük birliği
25.9.2014
 legal authority: adli makam
24.9.2014
 manual: el kitabı
23.9.2014
 remedy: çare, deva, ilaç
22.9.2014
 decision: karar
19.9.2014
 livestock: hayvancılık
18.9.2014
 flat rate: sabit oran
17.9.2014
interface: ara yüz
16.9.2014
 right holder: hak sahibi
15.9.2014
 solvency: ödeme gücü
12.9.2014
 terrain: arazi
11.9.2014
 preamble: önsöz, giriş, gerekçe
10.9.2014
 legislator: kanun koyucu
9.9.2014
 consortium: birlik, kurul
8.9.2014
 aegis: himaye
5.9.2014
 treason: vatana ihanet
4.9.2014
 framework: çerceve
3.9.2014
 session: oturum, celse, toplantı
2.9.2014
 undue: gereksiz
1.9.2014
 keeper: bakıcı
29.8.2014
 working: çalışma, işleyiş
28.8.2014
 stance: görüş, bakış açısı
27.8.2014
 livestock: hayvancılık
26.8.2014
 animal: hayvan
25.8.2014
 population: nüfus
22.8.2014
 refine: arıtmak, inceltmek
21.8.2014
 merit: davanın esası
20.8.2014
 fault: yanlışlık, hata, yanılgı
19.8.2014
 uprising: ayaklanma 
18.8.2014
 surrender: teslim etmek
15.8.2014
 domicile: ikametgah
14.8.2014
 recall: geri çağırma
13.8.2014
 expense: gider, harcama
12.8.2014
 egual: eşit
11.8.2014
 joint financing: ortak finansman
8.8.2014
 corruption: yolsuzluk
7.8.2014
 defeat: bozgun, mağlubiyet
6.8.2014
 competitor: rakip
5.8.2014
 cohesion: uyum
4.8.2014
 air raid: hava saldırısı
1.8.2014
 to furnish: tedarik etmek
31.7.2014
 final stage: son dönem
25.7.2014
 point: nokta, kapı
24.7.2014
 relation: ilişki
23.7.2014
 extent: genişlik
22.7.2014
 medicine: ilaç
21.7.2014
 stance: görüş, bakış açısı
18.7.2014
 adviser: danışman, müşavir
17.7.2014
 pursuant: uyarınca
16.7.2014
 layer: tabaka
15.7.2014
 climate: iklim
14.7.2014
 remain: kalmak
11.7.2014
 decide: karar vermek
10.7.2014