to take: almak
23.10.2014
 cadastre: kadastro
22.10.2014
 ınsertion: ilan vermek
21.10.2014
 strike: grev
20.10.2014
 uprising: ayaklanma
17.10.2014
 disposition: tertip, düzen
16.10.2014
 life: hayat, yaşam,ömür
15.10.2014
 governor: vali
14.10.2014
issue: keşide etmek
13.10.2014
 damage: zarar
9.10.2014
 pecuniary: parasal
8.10.2014
 exile: sürgün
3.10.2014
 good faith: iyi niyet
2.10.2014
 directorate: müdürlük
1.10.2014
 banking: bankacılık
30.09.2014
 lattice: kafes
29.09.2014
 artisan: küçük sanatkar
26.09.2014
 customs union: gümrük birliği
25.09.2014
 legal authority: adli makam
24.09.2014
 manual: el kitabı
23.09.2014
 remedy: çare, deva, ilaç
22.09.2014
 decision: karar
19.09.2014
 livestock: hayvancılık
18.09.2014
 flat rate: sabit oran
17.09.2014
interface: ara yüz
16.09.2014
 right holder: hak sahibi
15.09.2014
 solvency: ödeme gücü
12.09.2014
 terrain: arazi
11.09.2014
 preamble: önsöz, giriş, gerekçe
10.09.2014
 legislator: kanun koyucu
9.09.2014
 consortium: birlik, kurul
8.09.2014
 aegis: himaye
5.09.2014
 treason: vatana ihanet
4.09.2014
 framework: çerceve
3.09.2014
 session: oturum, celse, toplantı
2.09.2014
 undue: gereksiz
1.09.2014
 keeper: bakıcı
29.08.2014
 working: çalışma, işleyiş
28.08.2014
 stance: görüş, bakış açısı
27.08.2014
 livestock: hayvancılık
26.08.2014
 animal: hayvan
25.08.2014
 population: nüfus
22.08.2014
 refine: arıtmak, inceltmek
21.08.2014
 merit: davanın esası
20.08.2014
 fault: yanlışlık, hata, yanılgı
19.08.2014
 uprising: ayaklanma 
18.08.2014
 surrender: teslim etmek
15.08.2014
 domicile: ikametgah
14.08.2014
 recall: geri çağırma
13.08.2014
 expense: gider, harcama
12.08.2014
 egual: eşit
11.08.2014
 joint financing: ortak finansman
8.08.2014
 corruption: yolsuzluk
7.08.2014
 defeat: bozgun, mağlubiyet
6.08.2014
 competitor: rakip
5.08.2014
 cohesion: uyum
4.08.2014
 air raid: hava saldırısı
1.08.2014
 to furnish: tedarik etmek
31.07.2014
 final stage: son dönem
25.07.2014
 point: nokta, kapı
24.07.2014
 relation: ilişki
23.07.2014
 extent: genişlik
22.07.2014
 medicine: ilaç
21.07.2014
 stance: görüş, bakış açısı
18.07.2014
 adviser: danışman, müşavir
17.07.2014
 pursuant: uyarınca
16.07.2014
 layer: tabaka
15.07.2014
 climate: iklim
14.07.2014
 remain: kalmak
11.07.2014
 decide: karar vermek
10.07.2014