to merge: birleşmek
5.12.2014
 trial run: deneme süresi
4.12.2014
 permanent: daimi
3.12.2014
 fiscal: mali
2.12.2014
 venture: girişim, risk
1.12.2014
 heading: başlık, pozisyon
28.11.2014
 surplus: fazlalık
27.11.2014
 card holder: kart hamili 
26.11.2014
 merit: davanın esası
25.11.2014
 run off: tasfiye süreci
24.11.2014
 open tender: açık ihale
21.11.2014
 banking: bankacılık
20.11.2014
 war: savaş, harp
19.11.2014
 ownership: mülkiyet
18.11.2014
 turnover: ciro
17.11.2014
 additive: katkı maddesi
14.11.2014
 encoded: şifreli
13.11.2014
 rationale: mantık
12.11.2014
 browse: tarama
11.11.2014
 junior partner: yardımcı ortak
10.11.2014
 corporate: kurumsal
7.11.2014
 procedure: usul
6.11.2014
 result: sonuç
5.11.2014
 batch: küme, parça
4.11.2014
 to make: yapmak
3.11.2014
 exodus: toplu göç
31.10.2014
 disaster: afet, felaket
30.10.2014
 offence: suç, cürüm
28.10.2014
 bulk: dökme
27.10.2014
 appeal: temyiz
24.10.2014
 to take: almak
23.10.2014
 cadastre: kadastro
22.10.2014
 ınsertion: ilan vermek
21.10.2014
 strike: grev
20.10.2014
 uprising: ayaklanma
17.10.2014
 disposition: tertip, düzen
16.10.2014
 life: hayat, yaşam,ömür
15.10.2014
 governor: vali
14.10.2014
issue: keşide etmek
13.10.2014
 damage: zarar
9.10.2014
 pecuniary: parasal
8.10.2014
 exile: sürgün
3.10.2014
 good faith: iyi niyet
2.10.2014
 directorate: müdürlük
1.10.2014
 banking: bankacılık
30.09.2014
 lattice: kafes
29.09.2014
 artisan: küçük sanatkar
26.09.2014
 customs union: gümrük birliği
25.09.2014
 legal authority: adli makam
24.09.2014
 manual: el kitabı
23.09.2014
 remedy: çare, deva, ilaç
22.09.2014
 decision: karar
19.09.2014
 livestock: hayvancılık
18.09.2014
 flat rate: sabit oran
17.09.2014
interface: ara yüz
16.09.2014
 right holder: hak sahibi
15.09.2014
 solvency: ödeme gücü
12.09.2014
 terrain: arazi
11.09.2014
 preamble: önsöz, giriş, gerekçe
10.09.2014
 legislator: kanun koyucu
9.09.2014
 consortium: birlik, kurul
8.09.2014
 aegis: himaye
5.09.2014
 treason: vatana ihanet
4.09.2014
 framework: çerceve
3.09.2014
 session: oturum, celse, toplantı
2.09.2014
 undue: gereksiz
1.09.2014
 keeper: bakıcı
29.08.2014
 working: çalışma, işleyiş
28.08.2014
 stance: görüş, bakış açısı
27.08.2014
 livestock: hayvancılık
26.08.2014