partenariat: ortaklık
4.03.2015
 rabies: kuduz
3.03.2015
 base year: temel yıl
2.03.2015
 vehicle: taşıt, araç
27.02.2015
 set aside: alan koruma
26.02.2015
 piracy: korsanlık
25.02.2015
 tutelage: vesayet
24.02.2015
 buffer: tampon
23.02.2015
 competitor: rakip
20.02.2015
 language: lisan, dil
19.02.2015
 structure: yapı
17.02.2015
 air base: hava üssü
16.02.2015
 company: şirket
13.02.2015
 database: veri tabanı
12.02.2015
 fish farm: balık çiftliği
11.02.2015
 troika: üçlü başkanlık
10.02.2015
 relation: ilişki
9.02.2015
 profit: kazanç, kar
6.02.2015
 exchange: değişim
5.02.2015
 odoriferous: hoş kokulu
4.02.2015
 unbundle: ayrıştırma 
3.02.2015
 judicial: adli, kazai
2.02.2015
 arms control: silah denetimi
30.01.2015
ipso jure: hukuken
29.01.2015
 central: merkezi
28.01.2015
 decide: karar vermek
27.01.2015
 resale: ikinci elden tekrar satış
26.01.2015
 stowage: istifleme
23.01.2015
 written: yazılı
22.01.2015
 legal advisor: hukuk müşaviri
21.01.2015
 income: gelir
20.01.2015
 consignor: gönderen
19.01.2015
 receptacle: kap
16.01.2015
 policyholder: rapor sahibi
15.01.2015
 eradication: imha
14.01.2015
 shareholder: hissedar
13.01.2015
 airport: hava limanı
12.01.2015
 contractor: yüklenici
9.01.2015
 negligent: ihmalkar
8.01.2015
 safety: güvenlik, emniyet
7.01.2015
 affiliate: grup şirketleri
6.01.2015
immigrant: göçmen
5.01.2015
 unanimity: oybirliği
2.01.2015
 break: ara, dinlenme
31.12.2014
 mayor: belediye başkanı
30.12.2014
 fair price: adil fiyat
29.12.2014
 licensing: ruhsatlandırma
26.12.2014
inhuman: gayri insani
25.12.2014
 urgent: acil
24.12.2014
 period: dönem, süre
23.12.2014
 market price: piyasa fiyatı
22.12.2014
 statement: beyan, bildirim
19.12.2014
 armistice: mütareke
18.12.2014
 land: tarla, arazi, toprak
17.12.2014
 hedging: finansal korunma
16.12.2014
 candidacy: adaylık
15.12.2014
 money: para
12.12.2014
 binding: bağlayıcı
11.12.2014
 consumer: tüketici
10.12.2014
 adviser: danışman, müşavir
9.12.2014
 to merge: birleşmek
5.12.2014
 trial run: deneme süresi
4.12.2014
 permanent: daimi
3.12.2014
 fiscal: mali
2.12.2014
 venture: girişim, risk
1.12.2014
 heading: başlık, pozisyon
28.11.2014
 surplus: fazlalık
27.11.2014
 card holder: kart hamili 
26.11.2014
 merit: davanın esası
25.11.2014
 run off: tasfiye süreci
24.11.2014