drawback system: geri ödeme sistemi
18.3.2015
 real estate: taşınmaz mal, gayrimenkul
17.3.2015
 waste oils: artık yağlar
16.3.2015
 aid policy: yardım politikası
13.3.2015
 fight: mücadele, savaş, kavga
12.3.2015
 nature: doğa, nitelik
11.3.2015
 coup de main: anı saldırı, baskın
10.3.2015
 support: destek
9.3.2015
 aggression: saldırı
6.3.2015
 steel: çelik
5.3.2015
 partenariat: ortaklık
4.3.2015
 rabies: kuduz
3.3.2015
 base year: temel yıl
2.3.2015
 vehicle: taşıt, araç
27.2.2015
 set aside: alan koruma
26.2.2015
 piracy: korsanlık
25.2.2015
 tutelage: vesayet
24.2.2015
 buffer: tampon
23.2.2015
 competitor: rakip
20.2.2015
 language: lisan, dil
19.2.2015
 structure: yapı
17.2.2015
 air base: hava üssü
16.2.2015
 company: şirket
13.2.2015
 database: veri tabanı
12.2.2015
 fish farm: balık çiftliği
11.2.2015
 troika: üçlü başkanlık
10.2.2015
 relation: ilişki
9.2.2015
 profit: kazanç, kar
6.2.2015
 exchange: değişim
5.2.2015
 odoriferous: hoş kokulu
4.2.2015
 unbundle: ayrıştırma 
3.2.2015
 judicial: adli, kazai
2.2.2015
 arms control: silah denetimi
30.1.2015
ipso jure: hukuken
29.1.2015
 central: merkezi
28.1.2015
 decide: karar vermek
27.1.2015
 resale: ikinci elden tekrar satış
26.1.2015
 stowage: istifleme
23.1.2015
 written: yazılı
22.1.2015
 legal advisor: hukuk müşaviri
21.1.2015
 income: gelir
20.1.2015
 consignor: gönderen
19.1.2015
 receptacle: kap
16.1.2015
 policyholder: rapor sahibi
15.1.2015
 eradication: imha
14.1.2015
 shareholder: hissedar
13.1.2015
 airport: hava limanı
12.1.2015
 contractor: yüklenici
9.1.2015
 negligent: ihmalkar
8.1.2015
 safety: güvenlik, emniyet
7.1.2015
 affiliate: grup şirketleri
6.1.2015
immigrant: göçmen
5.1.2015
 unanimity: oybirliği
2.1.2015
 break: ara, dinlenme
31.12.2014
 mayor: belediye başkanı
30.12.2014
 fair price: adil fiyat
29.12.2014
 licensing: ruhsatlandırma
26.12.2014
inhuman: gayri insani
25.12.2014
 urgent: acil
24.12.2014
 period: dönem, süre
23.12.2014
 market price: piyasa fiyatı
22.12.2014
 statement: beyan, bildirim
19.12.2014
 armistice: mütareke
18.12.2014
 land: tarla, arazi, toprak
17.12.2014
 hedging: finansal korunma
16.12.2014
 candidacy: adaylık
15.12.2014
 money: para
12.12.2014
 binding: bağlayıcı
11.12.2014
 consumer: tüketici
10.12.2014
 adviser: danışman, müşavir
9.12.2014