repair: onarmak
5.5.2015
 bird fodder: kuş yemi
4.5.2015
 drum: bidon
30.4.2015
 prejudice: halel, zarar 
29.4.2015
 message line: ileti satırı
28.4.2015
 agence europe: avrupa ajansı 
27.4.2015
 wetland: sulak alan
24.4.2015
 expert witness: bilirkişi
21.4.2015
 private law: özel hukuk
20.4.2015
 hand money: kaparo
17.4.2015
 recognise: tanımak
16.4.2015
infringer: ihlal eden
15.4.2015
 scope: kapsam, alan
14.4.2015
 mesh sieve: elek
13.4.2015
 household: hane halkı
10.4.2015
 border check: sınır kontrolü
9.4.2015
 uprising: ayaklanma
8.4.2015
 prospectus: izahname
7.4.2015
 timetable: zaman çizelgesi
6.4.2015
 central bank: merkez bankası
3.4.2015
 risk audit: risk denetimi
2.4.2015
 barrier: engel, mani
1.4.2015
 strike: grev
31.3.2015
 precious metal: kıymetli maden
27.3.2015
 livestock: hayvancılık
26.3.2015
 habeas corpus: ihzar emri
25.3.2015
 alert message: uyarı iletisi
24.3.2015
 posterior: sonraki
23.3.2015
 land use: toprak kullanımı
20.3.2015
 cumbersome: hantal
19.3.2015
 drawback system: geri ödeme sistemi
18.3.2015
 real estate: taşınmaz mal, gayrimenkul
17.3.2015
 waste oils: artık yağlar
16.3.2015
 aid policy: yardım politikası
13.3.2015
 fight: mücadele, savaş, kavga
12.3.2015
 nature: doğa, nitelik
11.3.2015
 coup de main: anı saldırı, baskın
10.3.2015
 support: destek
9.3.2015
 aggression: saldırı
6.3.2015
 steel: çelik
5.3.2015
 partenariat: ortaklık
4.3.2015
 rabies: kuduz
3.3.2015
 base year: temel yıl
2.3.2015
 vehicle: taşıt, araç
27.2.2015
 set aside: alan koruma
26.2.2015
 piracy: korsanlık
25.2.2015
 tutelage: vesayet
24.2.2015
 buffer: tampon
23.2.2015
 competitor: rakip
20.2.2015
 language: lisan, dil
19.2.2015
 structure: yapı
17.2.2015
 air base: hava üssü
16.2.2015
 company: şirket
13.2.2015
 database: veri tabanı
12.2.2015
 fish farm: balık çiftliği
11.2.2015
 troika: üçlü başkanlık
10.2.2015
 relation: ilişki
9.2.2015
 profit: kazanç, kar
6.2.2015
 exchange: değişim
5.2.2015
 odoriferous: hoş kokulu
4.2.2015
 unbundle: ayrıştırma 
3.2.2015
 judicial: adli, kazai
2.2.2015
 arms control: silah denetimi
30.1.2015
ipso jure: hukuken
29.1.2015
 central: merkezi
28.1.2015
 decide: karar vermek
27.1.2015
 resale: ikinci elden tekrar satış
26.1.2015
 stowage: istifleme
23.1.2015
 written: yazılı
22.1.2015
 legal advisor: hukuk müşaviri
21.1.2015