repair: onarmak
5.05.2015
 bird fodder: kuş yemi
4.05.2015
 drum: bidon
30.04.2015
 prejudice: halel, zarar 
29.04.2015
 message line: ileti satırı
28.04.2015
 agence europe: avrupa ajansı 
27.04.2015
 wetland: sulak alan
24.04.2015
 expert witness: bilirkişi
21.04.2015
 private law: özel hukuk
20.04.2015
 hand money: kaparo
17.04.2015
 recognise: tanımak
16.04.2015
infringer: ihlal eden
15.04.2015
 scope: kapsam, alan
14.04.2015
 mesh sieve: elek
13.04.2015
 household: hane halkı
10.04.2015
 border check: sınır kontrolü
9.04.2015
 uprising: ayaklanma
8.04.2015
 prospectus: izahname
7.04.2015
 timetable: zaman çizelgesi
6.04.2015
 central bank: merkez bankası
3.04.2015
 risk audit: risk denetimi
2.04.2015
 barrier: engel, mani
1.04.2015
 strike: grev
31.03.2015
 precious metal: kıymetli maden
27.03.2015
 livestock: hayvancılık
26.03.2015
 habeas corpus: ihzar emri
25.03.2015
 alert message: uyarı iletisi
24.03.2015
 posterior: sonraki
23.03.2015
 land use: toprak kullanımı
20.03.2015
 cumbersome: hantal
19.03.2015
 drawback system: geri ödeme sistemi
18.03.2015
 real estate: taşınmaz mal, gayrimenkul
17.03.2015
 waste oils: artık yağlar
16.03.2015
 aid policy: yardım politikası
13.03.2015
 fight: mücadele, savaş, kavga
12.03.2015
 nature: doğa, nitelik
11.03.2015
 coup de main: anı saldırı, baskın
10.03.2015
 support: destek
9.03.2015
 aggression: saldırı
6.03.2015
 steel: çelik
5.03.2015
 partenariat: ortaklık
4.03.2015
 rabies: kuduz
3.03.2015
 base year: temel yıl
2.03.2015
 vehicle: taşıt, araç
27.02.2015
 set aside: alan koruma
26.02.2015
 piracy: korsanlık
25.02.2015
 tutelage: vesayet
24.02.2015
 buffer: tampon
23.02.2015
 competitor: rakip
20.02.2015
 language: lisan, dil
19.02.2015
 structure: yapı
17.02.2015
 air base: hava üssü
16.02.2015
 company: şirket
13.02.2015
 database: veri tabanı
12.02.2015
 fish farm: balık çiftliği
11.02.2015
 troika: üçlü başkanlık
10.02.2015
 relation: ilişki
9.02.2015
 profit: kazanç, kar
6.02.2015
 exchange: değişim
5.02.2015
 odoriferous: hoş kokulu
4.02.2015
 unbundle: ayrıştırma 
3.02.2015
 judicial: adli, kazai
2.02.2015
 arms control: silah denetimi
30.01.2015
ipso jure: hukuken
29.01.2015
 central: merkezi
28.01.2015
 decide: karar vermek
27.01.2015
 resale: ikinci elden tekrar satış
26.01.2015
 stowage: istifleme
23.01.2015
 written: yazılı
22.01.2015
 legal advisor: hukuk müşaviri
21.01.2015