treason: vatana ihanet
17.8.2015
 to evolve: gelişmek
31.7.2015
 engine: taşıt motoru
30.7.2015
 public finance: kamu finansmanı
28.7.2015
 abridged: kısaltılmış
27.7.2015
 unloading: boşaltma
24.7.2015
 fund budget: fon bütçesi
23.7.2015
 mean value: ortalama değer
22.7.2015
 direct action: doğrudan hareket
21.7.2015
 customs barrier: gümrük engeli
20.7.2015
 exclusion: hariç tutma
16.7.2015
 variable component: değişken unsur
15.7.2015
 ad valorem: değer esasına göre
14.7.2015
 labour force: işgücü
13.7.2015
 shared working: iş paylaşımı
10.7.2015
 equilibrium: denge, balans
9.7.2015
 workload: iş yükü
8.7.2015
 uprising: ayaklanma
7.7.2015
 client: müşteri, müvekkil
6.7.2015
 fight: mücadele, savaş, kavga 
3.7.2015
 budget: bütçe
2.7.2015
 transport unit: taşıma birimi
1.7.2015
 soil: toprak
30.6.2015
 piracy: korsanlık
29.6.2015
 regular report: düzenli rapor
26.6.2015
 buffer zone: tampon bölge
25.6.2015
 fixed capital: sabit sermaye
24.6.2015
 delay: mühlet
23.6.2015
 asylum: iltica, sığınma
22.6.2015
 to graze: otlatmak
19.6.2015
 great europe: büyük avrupa 
18.6.2015
intake: içe alım
17.6.2015
 summit: zirve
16.6.2015
 brand name: marka adı
15.6.2015
 deadline: süre bitimi
11.6.2015
 arms control: silah denetimi
10.6.2015
 prior authorisation: ön izin
9.6.2015
 national alection: milli seçim
8.6.2015
 flag state: bayrak devleti
5.6.2015
 burdensome: külfetli
4.6.2015
 law on family: aile hukuku
3.6.2015
 chapter: fasıl, bölüm
2.6.2015
 trade in goods: mal ticareti
1.6.2015
 securities: menkul kıymetler
29.5.2015
 artisan: küçük sanatkar
28.5.2015
 knowledge: bilgi
27.5.2015
 harmony: uyum, ahenk, uygunluk
26.5.2015
impetus: hız, şevk, dürtü 
25.5.2015
 to cancel: iptal etmek
22.5.2015
 air transport: hava taşımacılığı
21.5.2015
 fair price: adil fiyat
20.5.2015
 progress: ilerleme, gelişme
18.5.2015
 orchard: meyvelik, bostan
15.5.2015
 capital share: sermaye hissesi
14.5.2015
 undue: gereksiz
13.5.2015
 tariff cuts: tarife kesintileri
12.5.2015
if need be: gerektiğinde
11.5.2015
 final stage: son dönem
8.5.2015
 supreme board: üst kurul 
7.5.2015
 joint venture: ortak girişim
6.5.2015
 repair: onarmak
5.5.2015
 bird fodder: kuş yemi
4.5.2015
 drum: bidon
30.4.2015
 prejudice: halel, zarar 
29.4.2015
 message line: ileti satırı
28.4.2015
 agence europe: avrupa ajansı 
27.4.2015
 wetland: sulak alan
24.4.2015
 expert witness: bilirkişi
21.4.2015
 private law: özel hukuk
20.4.2015
 hand money: kaparo
17.4.2015