brand name: marka adı
14.10.2015
 vehicle: taşıt, araç 
13.10.2015
 fixed zone: tampon bölge
12.10.2015
 repair: onarmak
9.10.2015
 freedom: özgürlük, serbestlik
8.10.2015
 domestic consumer: iç pazar tüketicileri
7.10.2015
 port state: liman devleti
6.10.2015
 accelerator: hızlandırıcı
5.10.2015
 tension: gerilim, gerginlik
2.10.2015
interruption: durdurma
1.10.2015
 hard copy: basılı kopya, yazılı çıktı
30.9.2015
 prejudice: halel, zarar
29.9.2015
 lent working: ödünç iş
28.9.2015
 global quota: genel kota
23.9.2015
 fish stock: balık rezervi
22.9.2015
 drawback: gümrük vergisi iadesi
21.9.2015
 twinning: eşleştirme
18.9.2015
 absorption: emme, hazmetme
17.9.2015
 knowledge: bilgi
16.9.2015
 work permit: çalışma izni
15.9.2015
 cadastre: kadastro
14.9.2015
 secured debt: garantili borçlanma
11.9.2015
 unanimity: oybirliği
10.9.2015
 derived demand: dolaylı talep
9.9.2015
 troika: üçlü başkanlık
8.9.2015
 slaughter: kesim
7.9.2015
 end use: nihai kullanım
4.9.2015
income tax: gelir vergisi
3.9.2015
 asylum policy: sığınma politikası
2.9.2015
 governor: vali
1.9.2015
 batch: küme, parça
31.8.2015
 citizen: vatandaş
28.8.2015
 distant learning: uzaktan öğretim
27.8.2015
 sub project: alt proje
26.8.2015
 fruit: meyve
25.8.2015
 land cover: arazi örtüsü
24.8.2015
 monetary basket: para sepeti
21.8.2015
 arms sale: silah satışı
20.8.2015
 offence: suç, cürüm
19.8.2015
 rule of law: hukukun üstünlüğü
18.8.2015
 treason: vatana ihanet
17.8.2015
 to evolve: gelişmek
31.7.2015
 engine: taşıt motoru
30.7.2015
 public finance: kamu finansmanı
28.7.2015
 abridged: kısaltılmış
27.7.2015
 unloading: boşaltma
24.7.2015
 fund budget: fon bütçesi
23.7.2015
 mean value: ortalama değer
22.7.2015
 direct action: doğrudan hareket
21.7.2015
 customs barrier: gümrük engeli
20.7.2015
 exclusion: hariç tutma
16.7.2015
 variable component: değişken unsur
15.7.2015
 ad valorem: değer esasına göre
14.7.2015
 labour force: işgücü
13.7.2015
 shared working: iş paylaşımı
10.7.2015
 equilibrium: denge, balans
9.7.2015
 workload: iş yükü
8.7.2015
 uprising: ayaklanma
7.7.2015
 client: müşteri, müvekkil
6.7.2015
 fight: mücadele, savaş, kavga 
3.7.2015
 budget: bütçe
2.7.2015
 transport unit: taşıma birimi
1.7.2015
 soil: toprak
30.6.2015
 piracy: korsanlık
29.6.2015
 regular report: düzenli rapor
26.6.2015
 buffer zone: tampon bölge
25.6.2015
 fixed capital: sabit sermaye
24.6.2015
 delay: mühlet
23.6.2015
 asylum: iltica, sığınma
22.6.2015
 to graze: otlatmak
19.6.2015