Eid al-Adha (Feast of Sacrifice): Kurban Bayramı
9.9.2016
Presentation: sunum
7.9.2016
Tenant: kiracı
6.9.2016
Recruitment: işe alım
5.9.2016
Injunction: ihtiyati tedbir
1.9.2016
Commercialization: ticarileştirme
31.8.2016
Victory: Zafer
30.8.2016
Judicial: adli, kazai
29.8.2016
Strike: grev
26.8.2016
Author: eser sahibi, yazar
25.8.2016
Ab ovo: Başlangıçtan itibaren
24.8.2016
Legality: hukukilik, meşruluk
23.8.2016
Shareholding: iştirak, hissedarlık
22.8.2016
Piracy: korsanlık
19.8.2016
Aggression: saldırı
18.8.2016
Eradication: İmha
8.8.2016
vacant seat: boş yer
22.7.2016
remote: uzak, ırak
21.7.2016
fodder: yem, gıda
20.7.2016
target price: hedef fiyat
19.7.2016
peer review: emsal tarama
18.7.2016
 overhead: genel gider
15.7.2016
 slaughter: kesim
14.7.2016
 ınhuman: gayri insani
13.7.2016
 final provision: nihai hükümler
12.7.2016
 eurocorps: avrupa ordusu
11.7.2016
 reason: neden, gerekçe 
8.7.2016
 grass land: çayır
4.7.2016
 prior approval: ön onay
1.7.2016
 curfew: sokağa çıkma yasağı
30.6.2016
 urban pollution: kentsel kirlenme
29.6.2016
 summit meetings: zirve toplantıları
28.6.2016
 ımpact: etki
27.6.2016
 hand lamp: el lambası
17.6.2016
 leased line: kiralık hat
16.6.2016
 just and fair: adil ve hakça
15.6.2016
 cohesion fund: uyum fonu
14.6.2016
 risk audit: risk denetimi
13.6.2016
 unit trust: yatırım fonları
10.6.2016
 value: değer, bedel
9.6.2016
 seniority: öncelik, kıdem
7.6.2016
 at fault: hatalı
6.6.2016
 heat pump: ısı pompası
3.6.2016
 tax evasion: vergi kaçakçılığı
2.6.2016
 to make: yapmak
1.6.2016
 mortgage credit: ipotek kredisi
31.5.2016
ipso jure: hukuken
30.5.2016
 dual structure: ikili yapı
27.5.2016
 stowage: istifleme
26.5.2016
 national election: milli seçim
25.5.2016
 unfounded: asılsız
24.5.2016
 leasing: finansal kiralama
23.5.2016
 reinsurer share: reasürör payı
20.5.2016
 exemption: muafiyet
18.5.2016
 main deck: ana güverte
17.5.2016
 to annul: fes etmek, iptal etmek
16.5.2016
 public health: genel sağlık
12.5.2016
zone of security: güvenlik bölgesi
11.5.2016
 high authority: yüksek otorite
10.5.2016
 mesh sieve: elek
9.5.2016
 flowing text: akan metin
6.5.2016
 land use: toprak kullanımı
5.5.2016
 payable: ödenebilir
4.5.2016
 open session: kamuya açık oturum
3.5.2016
municipal council: belediye meclisi
2.5.2016
 armed service: silahlı kuvvetler
29.4.2016
 distant learning: uzaktan öğretim
28.4.2016
 greenhouse gas: sera gazı
27.4.2016
 frontier: hudut
26.4.2016
 local election: yerel seçim
25.4.2016