harmonise: uyumlaştırma
28.01.2016
 safety: güvenlik, emniyet
27.01.2016
 market surveillance: piyasa gözetimi
26.01.2016
 guarantee price: garanti fiyatı
25.01.2016
 remain: kalmak
22.01.2016
 direct tax: dolaysız vergi
21.01.2016
 enforcement date: yürürlük tarihi
20.01.2016
 objection: itiraz
19.01.2016
 to table: hazırlamak
18.01.2016
 facility: kolaylık, olanak
15.01.2016
 cultivable land: ekilebilir toprak
14.01.2016
 ex ante: uygulama öncesi
13.01.2016
 noise: gürültü
12.01.2016
 petition: dilekçe
11.01.2016
 rigid: katı
8.01.2016
 mint: darphane
7.01.2016
 divorce writ: boşanma ilamı
6.01.2016
 arms sale: silah satışı
5.01.2016
ipso jure: hukuken
4.01.2016
 hand money: kaparo
30.12.2015
 prohibition: yasak, yasaklama
29.12.2015
 bargaining power: pazarlık gücü
28.12.2015
 manual: el kitabı
25.12.2015
 labour force: işgücü
24.12.2015
 environment: çevre, ortam
23.12.2015
 unionists: birlikçiler
21.12.2015
 stowage: istifleme
18.12.2015
 placing: tahsisli satış
17.12.2015
 rate of yield: verimlilik oranı
16.12.2015
 foster child: bakılan çocuk
15.12.2015
 written warning: ihtarname
14.12.2015
 zero rate of duty: sıfır vergi oranı
11.12.2015
 good faith: iyi niyet
10.12.2015
 debts of state: devlet borçları
9.12.2015
 customs code: gümrük kanunu
8.12.2015
 notionally: soyut olarak
7.12.2015
 scope: kapsam, alan
4.12.2015
 unjust rule: haksız yönetim
3.12.2015
 objective tree: hedef ağacı
2.12.2015
 local election: yerel seçim
1.12.2015
 judicial: adli, kazai
30.11.2015
 processor: işlemci
27.11.2015
impact: etki
26.11.2015
 conversion rate: kambiyo oranı
25.11.2015
 repair service: onarım hizmeti
24.11.2015
 security measures: güvenlik önlemleri
23.11.2015
 personal status: özlük hakları
20.11.2015
 head office: genel merkez
19.11.2015
 decide: karar vermek
18.11.2015
 livestock: hayvancılık
17.11.2015
 joint financing: ortak finansman
16.11.2015
interim regulation: geçici tüzük
13.11.2015
 operating conditions: faaliyet koşulları
12.11.2015
 switch: anahtarlama
11.11.2015
 paid leave: ücretli izin
10.11.2015
 noise: gürültü
9.11.2015
 health record: sağlık karnesi
6.11.2015
 empowered: yetkili
5.11.2015
 revocation: iptal
3.11.2015
 accounting year: mali yıl
2.11.2015
 fuel: yakıt
30.10.2015
 notice: tebligat, ihbarname
28.10.2015
 territory: toprak, bölge, ülke
27.10.2015
 large exposure: büyük risk
26.10.2015
 duty loss: görev zararı
23.10.2015
 fish farm: balık çiftliği
21.10.2015
 artisan: küçük sanatkar
20.10.2015
 war: savaş, harp
19.10.2015
 scope: kapsam, alan
16.10.2015
 hand money: kaparo
15.10.2015