separate estate: mal ayrılığı
29.02.2016
 rate of yield: verimlilik oranı
26.02.2016
 time sharing: devreli
25.02.2016
 omission: ihmal
24.02.2016
income: gelir
23.02.2016
 white paper: beyaz kitap
22.02.2016
 jeopardy: tehlike, hasar, risk
19.02.2016
 spare part: yedek malzeme
18.02.2016
 external trade: dış ticaret
17.02.2016
 joint provision: müşterek hüküm
16.02.2016
 delivery order: teslim emri
15.02.2016
 work permit: çalışma izni
12.02.2016
internal tax: iç vergi
9.02.2016
 ruling class: yönetici sınıfı
8.02.2016
 livestock: hayvancılık
5.02.2016
 mayor: belediye başkanı
4.02.2016
 absorption: emme, hazmetme
3.02.2016
 zone of security: güvenlik bölgesi
2.02.2016
 prominent: göze çarpan
1.02.2016
 tutelage: vesayet
29.01.2016
 harmonise: uyumlaştırma
28.01.2016
 safety: güvenlik, emniyet
27.01.2016
 market surveillance: piyasa gözetimi
26.01.2016
 guarantee price: garanti fiyatı
25.01.2016
 remain: kalmak
22.01.2016
 direct tax: dolaysız vergi
21.01.2016
 enforcement date: yürürlük tarihi
20.01.2016
 objection: itiraz
19.01.2016
 to table: hazırlamak
18.01.2016
 facility: kolaylık, olanak
15.01.2016
 cultivable land: ekilebilir toprak
14.01.2016
 ex ante: uygulama öncesi
13.01.2016
 noise: gürültü
12.01.2016
 petition: dilekçe
11.01.2016
 rigid: katı
8.01.2016
 mint: darphane
7.01.2016
 divorce writ: boşanma ilamı
6.01.2016
 arms sale: silah satışı
5.01.2016
ipso jure: hukuken
4.01.2016
 hand money: kaparo
30.12.2015
 prohibition: yasak, yasaklama
29.12.2015
 bargaining power: pazarlık gücü
28.12.2015
 manual: el kitabı
25.12.2015
 labour force: işgücü
24.12.2015
 environment: çevre, ortam
23.12.2015
 unionists: birlikçiler
21.12.2015
 stowage: istifleme
18.12.2015
 placing: tahsisli satış
17.12.2015
 rate of yield: verimlilik oranı
16.12.2015
 foster child: bakılan çocuk
15.12.2015
 written warning: ihtarname
14.12.2015
 zero rate of duty: sıfır vergi oranı
11.12.2015
 good faith: iyi niyet
10.12.2015
 debts of state: devlet borçları
9.12.2015
 customs code: gümrük kanunu
8.12.2015
 notionally: soyut olarak
7.12.2015
 scope: kapsam, alan
4.12.2015
 unjust rule: haksız yönetim
3.12.2015
 objective tree: hedef ağacı
2.12.2015
 local election: yerel seçim
1.12.2015
 judicial: adli, kazai
30.11.2015
 processor: işlemci
27.11.2015
impact: etki
26.11.2015
 conversion rate: kambiyo oranı
25.11.2015
 repair service: onarım hizmeti
24.11.2015
 security measures: güvenlik önlemleri
23.11.2015
 personal status: özlük hakları
20.11.2015
 head office: genel merkez
19.11.2015
 decide: karar vermek
18.11.2015
 livestock: hayvancılık
17.11.2015