the six: altılar
8.4.2016
 state aid: devlet yardımı
7.4.2016
 motor fuel: motor yakıtı
6.4.2016
 global quota: genel kota
5.4.2016
 ballot paper: oy pusulası
4.4.2016
 distant: uzak, mesafeli
22.3.2016
 pay: ödeme, ücret
21.3.2016
 obdurate stance: katı tutum
18.3.2016
 novel food: yeni gıdalar
17.3.2016
 entity: birim
16.3.2016
 heat pump: ısı pompası
15.3.2016
 keeper: bakıcı
11.3.2016
 greenhouse: sera
10.3.2016
 fodder: yem, gıda
9.3.2016
 seeded: tohumlanan
8.3.2016
 network: şebeke
7.3.2016
 purpose: amaç
4.3.2016
 basic law: temel kanun
3.3.2016
 legislation: mevzuat
2.3.2016
 member judge: aza
1.3.2016
 separate estate: mal ayrılığı
29.2.2016
 rate of yield: verimlilik oranı
26.2.2016
 time sharing: devreli
25.2.2016
 omission: ihmal
24.2.2016
income: gelir
23.2.2016
 white paper: beyaz kitap
22.2.2016
 jeopardy: tehlike, hasar, risk
19.2.2016
 spare part: yedek malzeme
18.2.2016
 external trade: dış ticaret
17.2.2016
 joint provision: müşterek hüküm
16.2.2016
 delivery order: teslim emri
15.2.2016
 work permit: çalışma izni
12.2.2016
internal tax: iç vergi
9.2.2016
 ruling class: yönetici sınıfı
8.2.2016
 livestock: hayvancılık
5.2.2016
 mayor: belediye başkanı
4.2.2016
 absorption: emme, hazmetme
3.2.2016
 zone of security: güvenlik bölgesi
2.2.2016
 prominent: göze çarpan
1.2.2016
 tutelage: vesayet
29.1.2016
 harmonise: uyumlaştırma
28.1.2016
 safety: güvenlik, emniyet
27.1.2016
 market surveillance: piyasa gözetimi
26.1.2016
 guarantee price: garanti fiyatı
25.1.2016
 remain: kalmak
22.1.2016
 direct tax: dolaysız vergi
21.1.2016
 enforcement date: yürürlük tarihi
20.1.2016
 objection: itiraz
19.1.2016
 to table: hazırlamak
18.1.2016
 facility: kolaylık, olanak
15.1.2016
 cultivable land: ekilebilir toprak
14.1.2016
 ex ante: uygulama öncesi
13.1.2016
 noise: gürültü
12.1.2016
 petition: dilekçe
11.1.2016
 rigid: katı
8.1.2016
 mint: darphane
7.1.2016
 divorce writ: boşanma ilamı
6.1.2016
 arms sale: silah satışı
5.1.2016
ipso jure: hukuken
4.1.2016
 hand money: kaparo
30.12.2015
 prohibition: yasak, yasaklama
29.12.2015
 bargaining power: pazarlık gücü
28.12.2015
 manual: el kitabı
25.12.2015
 labour force: işgücü
24.12.2015
 environment: çevre, ortam
23.12.2015
 unionists: birlikçiler
21.12.2015
 stowage: istifleme
18.12.2015
 placing: tahsisli satış
17.12.2015
 rate of yield: verimlilik oranı
16.12.2015
 foster child: bakılan çocuk
15.12.2015